Duurzame energie

Onze fossiele grondstoffen raken op en zijn ook niet duurzaam. Dat noodzaakt de ontwikkeling van alternatieven voor gas, olie en grijze elektriciteit. Twence levert hieraan een bijdrage door duurzame energie op te wekken, denk aan elektriciteit, biogas, warm water en stoom. Deze groene energie brengen we verder de regio in: via het elektriciteitsnet, stoomleidingen of het regionaal warmtenet.

Header Duurzame energie Twence thumb

Hoe produceren wij duurzame energie?

Uit afval en zon produceren wij energie. Dagelijks rijden er 350-500 vrachtwagens met afval over onze weegbrug. Dit afval bestaat uit GFT (groente-, fruit- en tuinafval), huishoudelijk restafval, niet-herbruikbaar houtafval, grof huishoudelijk afval en bouw- en sloopafval. We verwerken dit in onze installaties tot grondstoffen en energie, door onder andere sorteren, afvangen, vergisten en verbranding.

Duurzame energie Twence thumb

Duurzame energie: stoom en warm water

Tijdens onze verwerkingsprocessen komt veel warmte vrij, voor meer dan 100.000 woningequivalenten. Bijvoorbeeld in onze afvalenergiecentrale en onze biomassa-energiecentrale. Hoe dat werkt, lees je bij Onze processen. De warmte die we leveren bestaat uit warm water of stoom. Het warme water leveren we aan warmtenetten, bijvoorbeeld aan Enschede en Hengelo. We verwarmen hiermee in Enschede en Hengelo zo’n 10.000 woningequivalenten en verduurzamen daarnaast de regionale industrie. We hebben meer warmte te vergeven en onderzoeken nu de mogelijkheden voor een Regionaal Warmtenet. Ook leveren we bijvoorbeeld al jaren stoom aan Nobian, voor het indampen van pekel, en vanaf 2022 warmte aan Grolsch, voor gebouwverwarming en opwarmen van hun pasteurs en spoelmachines. Met onze warmte gaan huishoudens en industriële bedrijven van het gas af.

Duurzame energie zonneparken Twence thumb

Duurzame energie: elektriciteit

Bij Twence produceren we naast warmte en stoom jaarlijks ook voor zo’n 135.800 huishoudens duurzame elektriciteit. Deze stroom wordt onder andere opgewekt uit de energie die vrijkomt in onze biomassa-energiecentrale, afvalenergiecentrale en onze composterings- & vergistingsinstallatie. Hoe dat werkt, lees je bij Onze processen. Ook produceren we elektriciteit uit zon. We hebben drie zonneparken op onze eigen terreinen, zonneparken Tienbunderweg en Boeldershoek-West en zonnepark ’t Rikkerink. Op dit moment zijn we volop bezig om op Energiepark Elhorst-Vloedbelt een zonnepark te realiseren. Ook in Overdinkel hebben we plannen om een zonnepark te realiseren: Zonneweide Drieland.

Feiten

Elektriciteit
135.800 huishoudens
De bij Twence opgewekte elektriciteit staat gelijk aan het gemiddelde stroomverbruik van 135.800 huishoudens.
Warmte
62.500 woningequivalenten
De bij Twence opgewekte warmte staat gelijk aan het gemiddelde energieverbruik van 62.500 woningequivalenten.
100groen
100% groen!
De duurzame energie uit onze zonneparken, biomassa-energiecentrale en bioconversie-installaties zijn 100% groen! Energie uit onze afvalenergiecentrale is voor meer dan de helft duurzaam.

Nieuws en projecten Duurzame energie

Neem contact op

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen over duurzame energie? We horen graag wat je bezighoudt. Vul het formulier in en we nemen contact met je op.

Reactie binnen 2 werkdagen
Leendert Tamboer LinkedIn