Twence, bron van grondstoffen en energie

Verduurzaming van vandaag en morgen. Daar staan wij voor! Wij doen er alles aan om zoveel mogelijk grondstoffen en energie uit afval en zon te halen. Verduurzamen kunnen we niet alleen. Samen met gemeenten, bedrijfsleven en samenwerkingspartners hebben we de ontwikkelkracht om de hele regio te vergroenen.

Twence in de natuur

Onze visie en missie: Samen verduurzamen wij de regio


Visie

Het is onze overtuiging dat vergaande reductie van de uitstoot van broeikasgassen en spaarzaam gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen noodzakelijk zijn voor een gezond en houdbaar leefklimaat. Grondstoffen in materialen en producten blijven onderdeel uitmaken van de kringloop en voor alle producten uit fossiele bronnen bestaat een duurzaam alternatief. Energie wordt in de toekomst volledig opgewekt uit hernieuwbare bronnen.

Missie

Twence heeft een verbindende en actieve rol in de ontwikkeling van een circulaire economie in de (eu)regio en investeert, samen met partners, in de transitie naar een duurzame samenleving. Twence zet zich in zodat een maximum aan waardevolle materialen in de kringloop behouden blijft. Wij produceren grondstoffen en energie(dragers) uit afval, biomassa, reststromen en andere hernieuwbare bronnen.

Dit doen wij ketengericht, met passie, innovatief en bedrijfseconomisch verantwoord. Wij verbinden maatschappelijk nut met ondernemerschap, respecteren mens en milieu en dragen bij aan de verduurzaming van de samenleving in het algemeen en aan de realisatie van de duurzaamheidsdoelstellingen van onze aandeelhouders in het bijzonder.

Missie Twence

Duurzaamheidsbedrijf

Twence levert als partner in de circulaire keten een aanzienlijke bijdrage aan de (regionale) energie- en grondstoffentransitie. Samen met onze aandeelhouders en ketenpartners zetten we stappen om een duurzame samenleving te realiseren. Onze ambitie is om onze (eu)regionale positie als duurzaamheidsbedrijf de komende jaren verder te versterken. In ons Strategisch Beleidsplan voor 2020-2023 hebben we de koers beschreven om daartoe te komen. Inmiddels zijn we al een tijdje op weg en plukken we inmiddels de vruchten van onze inspanningen.

Duurzame strategie Twence thumb

Duurzame energie en meer waardevolle grondstoffen

Om onze ambitie te verwezenlijken, focussen we ons op twee strategische lijnen:

  • Een actieve en substantiële bijdrage leveren aan de duurzame regionale energievoorziening.
  • Meer waardevolle grondstoffen uit afval en biomassa produceren om daarmee de grondstofkringlopen te sluiten.

Door hierop in te zetten, verwachten we dat Twence zich ook in de toekomst op eigen kracht kan blijven ontwikkelen, mét het vertrouwen van onze publieke aandeelhouders en de samenwerking met onze ketenpartners.

Bouw mestverwaarding Twence thumb

Strategische projecten

Om onze ambitie concreet te maken, werken we aan een aantal strategische en grootschalige projecten. Deze projecten moeten de gewenste groei realiseren om zo een rol van (eu)regionale en ook landelijke betekenis te spelen. Actuele projecten zijn:

Het zijn grote projecten, die flink wat vragen van onze organisatie. Om deze projecten te laten slagen, verbeteren we onder meer onze huidige bedrijfsvoering via Operational Excellence, optimaliseren we de synergie tussen onze installaties, zetten we in op wendbare medewerkers en positioneren we ons beter als aantrekkelijke werkgever, zodat we goed geschoolde mensen kunnen contracteren.

Onze strategie in beeld

Onze strategie in beeld

Neem contact op

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen over onze ambities? We horen graag wat je bezighoudt. Vul het formulier in en we nemen contact met je op.

Reactie binnen 2 werkdagen
Ilse Jansink Manager Communicatie 0031 6-23379652 LinkedIn