Op weg naar grootschalige CO2-afvang

Het afvangen en het vastleggen, danwel opnieuw gebruiken van CO2 in duurzame koolstofkringlopen, is van groot belang om de opwarming van de aarde te stoppen. Twence investeert in installaties om CO2 opnieuw als duurzame grondstof in te zetten.


Lees hier de laatste blogartikelen.

DJI 0619

CO2 afvangen en opnieuw gebruiken

Sinds het klimaatakkoord van Parijs hebben we in Nederland ingrijpende CO2-klimaatdoelen. In 2030 moet de uitstoot van CO2 met 49% verminderd zijn, en in 2050 zelfs met 95%. Ook bij verbranding van afval komt CO2 vrij. Om de CO2-uitstoot te verminderen, neemt Twence maatregelen. Al in 2014 introduceerden we de eerste installatie ter wereld die CO2 afvangt uit de afvalenergiecentrale. Deze CO2 zetten we om naar natriumbicarbonaat; deze grondstofgebruiken we om de rookgassen te reinigen. Ook leveren we sinds 2020 vloeibare CO2 als meststof voor de glastuinbouw (zodat daar minder aardgasverbruik plaatsvindt) en als ingrediënt voor het maken van droogijs. Onze ambitie is de bouw van een grootschalige afvanginstallatie. Hiermee kan jaarlijks 100.000 ton CO2 uit de rookgassen van de afvalenergiecentrale afgevangen en hergebruikt worden.

Bijdragen aan CO2-reductie

De landelijke en regionale klimaatdoelstellingen voor 2030 hebben als doel om minstens 55% minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. De opgave voor de afvalenergiesector duidelijk: twee miljoen ton CO2 besparen voor 2030. De combinatie van afvangen en duurzaam hergebruik – zodat dit bijdraagt aan vermindering van de inzet van fossiele energiedragers - biedt op lange termijn een structurele oplossing om CO2-emissie uit fossiele bronnen in Nederland te verminderen. Twence zet hiermee een belangrijke stap in de verduurzaming van de industrie en in de ontwikkeling van een circulaire economie.

AW22179 Infographic CCU A4 CMYK

Hoe werkt CO2 afvangen?

Tijdens het verbrandingsproces in de Afvalenergiecentrale ontstaan rookgassen. Uit de gereinigde rookgassen wordt vervolgens CO2 afgevangen. Dit gebeurt doordat CO2 wordt gebonden aan een oplosmiddel, dat vervolgens wordt verwarmd zodat de CO2 als puur gas ontwijkt, wordt afgevangen en gedroogd wordt door het gas te koelen. De CO2 wordt daarna gecomprimeerd: hierdoor wordt de CO2 vloeibaar gemaakt door deze onder druk te zetten en gelijktijdig te koelen. De vloeibare CO2 wordt opgeslagen en afgezet voor gebruik in de glastuinbouw en bij de productie van droogijs. Met samenwerkingspartners onderzoeken we de mogelijkheden om CO2 ook in te zetten voor andere hoogwaardige toepassingen, zoals in bouwstoffen als kalksteen, cementvervangers en basischemicaliën. Deze grondstoffen willen we in de toekomst afzetten aan de levensmiddelenindustrie, bouwsector, chemie en aan afnemers van duurzame brandstoffen. Zo dragen we samen bij aan de klimaatdoelen. Lees daarover meer bij onze innovaties.

AW22179 Infographic CCU A4 CMYK

Hoe wordt CO2 uit restafval ingezet in de glastuinbouw? Bekijk de film voor een toelichting.

Hoe wordt CO2 uit restafval ingezet in de glastuinbouw thumb

Hoe wordt CO2 uit restafval ingezet in de glastuinbouw?

Feiten

Nieuwe grondstoffen
CO2 als nieuwe grondstof
Door CO2 af te vangen kunnen we het opnieuw inzetten als een grondstof. Daarmee dragen we bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot en kunnen we kringlopen sluiten.
CO2
CO2 voor vele toepassingen
CO2 is voor vele toepassingen geschikt. Denk aan meststof in de glastuinbouw, hulpstof voor de bouw, grondstof voor duurzame energie en koelmiddel in de voedingsmiddelenindustrie.
Innovatie
Innovatiekracht
We blijven innoveren. We onderzoeken de mogelijkheden voor de productie van mierenzuur uit CO2. Mierenzuur kan namelijk worden gebruikt als integrale energiedrager, bijvoorbeeld voor het transport van waterstof en voor de opslag van elektrische energie. Nader onderzoek is nodig om de haalbaarheid van opschaling naar toepassingen voor mierenzuur in de energie-, transport-, en chemiesector in kaart te brengen.
Twence 27 5 217717 Jeffrey Martinec thumb

Met onze eerste CO2-afvang wonnen we zelfs een internationale innovatieprijs! Deze hebben we in in 2018 in ontvangst genomen van de Europese branchevereniging van afvalverwerkers (CEWEP).

Jeffrey Martinec, product manager Twence

Neem contact op

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen over het afvangen van CO2? Of wil je meer informatie over het afnemen van onze CO2? We horen graag wat je bezighoudt. Vul het formulier in en we nemen contact met je op.

Reactie binnen 2 werkdagen
Ronald de Vries LinkedIn

Onze samenwerkingspartners

Verduurzamen doe je samen. Zéker nu. Met onze partners in de keten werken we toe naar een circulaire economie. Binnen dit project werken we met de volgende partners samen. Bekijk de website voor meer informatie over de ambities.

Downloads

  1. Persbericht CO2-afvang-installatie 18 november 2021 Download
  2. CO2 Capture and Re-use at a Waste Incinerator Download