2e fase afdekken ’t Rikkerink gestart

Deze week starten de transporten van bodemassen en sorteerzeefzand, die nodig zijn voor de tweede fase van het afdekken van ’t Rikkerink. De materialen worden voornamelijk over het water naar ’t Rikkerink gebracht, waar ze worden verwerkt tot een gecertificeerde betonachtige bouwstof. Daarmee wordt de 16 hectare grote voormalige stortplaats afgedekt.

Afdekken Rikkerink

De afdeklaag zorgt er voor dat grondwaterverontreiniging, die zich onder de stortplaats bevindt, niet meer gevoed wordt met door afval vervuild hemelwater. De verontreiniging brengt geen risico’s voor mensen of dieren met zich mee, maar het is wel wenselijk dat deze op termijn verdwijnt. Door de bovenzijde van de stortplaats af te dichten, is deze sanering mogelijk. Bovendien ontstaat daarmee een goede funderingslaag voor een toekomstig zonnepark.

In de tweede helft van 2018 werd een eerste afdeklaag aangebracht. We verwachten dat de werkzaamheden van dit jaar in november kunnen worden afgerond. In 2020 wordt nog een laatste laag aangebracht. De taluds worden niet afgedekt. Het is voor de grondwatersanering niet nodig om ook de hellingen af te dichten en voor het aanzien is het fraaier om het bos op de hellingen te laten staan.