Afval de basis voor verduurzaming glastuinbouw? Hoe dan?

De glastuinbouw kan vanaf eind 2023 rekenen op extra vloeibare CO2. Dit duurzame alternatief voor aardgas is afkomstig van onze in aanbouw zijnde CO2-afvanginstallatie in Hengelo. De installatie vangt de CO2-uitstoot af, die gepaard gaat met het opwekken van energie uit restafval. De afgevangen CO2 wordt in vloeibare vorm beschikbaar gesteld voor onder meer de glastuinbouw.

GCOX1717

Twence wekt voornamelijk energie op uit niet-herbruikbaar restafval en bedrijfsafval en zijn de grootste producent van duurzame energie in Overijssel. Jaarlijks produceren wij zo’n 530 GWh warmte en 500 GWh elektriciteit. Dat is genoeg om 30.000 huishoudens een jaar lang te voorzien van warmte en 176.500 huishoudens een jaar lang van elektriciteit. Wat voorheen als afval werd gezien, is nu dus een bron van energie. De CO2 die vrijkomt bij het opwekken van energie, gaat Twence straks afvangen. Dat maakt de duurzame energie nóg duurzamer.

Waarom is CO2 nodig voor de glastuinbouw?
De afgevangen CO2 wordt omgezet in vloeibare CO2 om bijvoorbeeld planten in kassen beter te laten groeien. Maar hoe zit dat nu? “CO2 is noodzakelijk voor de groei van gewassen. Dat komt nu nog voornamelijk uit aardgas. Willen we van het aardgas af, dan is vloeibare CO2 van Twence een mooi alternatief. Eén ton extern geleverde CO2 leidt er effectief toe dat er circa 0,95 ton CO2 minder wordt uitgestoten door Warmte Kracht Koppeling-installaties (WKK’s) en gasketels. Twence kan dus een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van de glastuinbouw”, aldus Dennis Medema, Themaspecialist Energie Glastuinbouw Nederland.

CO2-emissies in de glastuinbouw moeten omlaag. Maar met hoeveel?
Een klimaatneutrale glastuinbouw in 2040. Dat is het ambitieuze doel dat overheden en brancheorganisaties hebben afgesproken in het Klimaatakkoord van 2019. Henk Staghouwer (LNV) noemt als voorlopige tussenstap voor 2030 een maximale uitstoot van 4,3 tot 4,8 Mton CO₂-equivalenten. In 2021 bedroeg de landelijke uitstoot door de glastuinbouw 6,5 Mton CO₂-equivalenten. Landelijk is dus een reductie nodig van 26 tot 34% in 2030 ten opzichte van 2021.

Eerste levering eind 2023
Wij zijn in het eerste kwartaal van 2022 gestart met de bouw van de installatie, waarmee jaarlijks maar liefst 100.000 ton CO2 kan worden afgevangen en hergebruikt. Naar verwachting zal eind van dit jaar de eerste vloeibare CO2 naar de kassen vertrekken. Ons afval wordt dus hergebruikt om plantjes te laten groeien en daarmee kringlopen te sluiten. Een mooie bijdrage aan de circulaire economie.

Samen, Twence & de glastuinbouw
Wij hebben de ambitie om samen de regio te verduurzamen. Want wij geloven dat we pas echt het verschil kunnen maken als we het samen doen; Twence & de glastuinbouw. Ons afval vormt dus de basis om de glastuinbouw te verduurzamen. En hiermee sluiten we kringlopen. Een mooie circulaire gedachte! Met het verlagen van onze CO2-emissie leveren we overigens eveneens een flinke bijdrage aan de regionale duurzaamheidsdoelstellingen van Twence en onze aandeelhouders.

Twence. Samen naar een duurzame regio.