‘Afval van afval’ wordt coole bank

In bodemas zitten meer bruikbare grondstoffen dan sommige mensen weten. Je kunt er zelfs design bankjes van maken. Studente Carissa ten Tije weet hier alles van. Ze is genomineerd met haar eigen bankje van Twence-bodemas voor de René Smeets Award, die wordt uitgereikt op 19 oktober tijdens de Dutch Design Week.

Bankje

Wat kun je doen met bodemas?
Carissa ten Tije kwam bij Twence om bodemas vragen voor haar afstudeerproject aan de Design Academy Eindhoven. Ze wilde onderzoeken of dit restproduct uit de afvalverbranding op meer manieren herbruikbaar is. Het idee om bodemas te hergebruiken ontstond toen ze zelf een zakje vuilnis wegbracht en zich afvroeg wat daar eigenlijk mee gebeurt. “Toen ik las dat afval wordt verbrand om energie op te wekken, vond ik dat een mooi idee. Maar wat gebeurt er met het afval van het afval dat daar weer van over blijft? Die bodemas bleek al wel gebruikt te worden, bijvoorbeeld onder het wegdek, in glazuur en als menggranulaat. Maar er zitten meer materialen in dan je zou denken, zoals edelmetalen, glas, plastic of textiel. Ik wilde onderzoeken of bodemas breder toepasbaar zou zijn.”

Bankje van Twence-bodemas
De bodemas is gewassen en geïmmobiliseerd in cement. Daarna voorzien van een extra beschermlaag. Eindresultaat: een design bankje van Twence-bodemas. De poten zijn van een hele grove korrel, het blad van fijnere bodemas. De poten laten zich echt als een puzzel bekijken, je ziet er allerlei materialen uit afval in terug. Carissa: “Het zou mooi zijn als dit circulaire product vaker wordt toegepast, bijvoorbeeld in straatmeubilair. Afvalbak ernaast en de cirkel is rond”.

Bodemas als grondstof
Bodemas blijft over na verbranding van niet-herbruikbare materialen en is een belangrijke grondstof. Het kan ingezet worden als vervanger van schaarse grondstoffen zoals zand en grind. Twence richt zich op het hergebruiken van materialen en daarmee het stimuleren van de circulaire economie. Het gebruik van bodemas, in plaats van het delven van nieuwe grondstoffen, is hier een belangrijk voorbeeld van.