Aker Solutions levert installatie voor afvangen en vervloeien CO2

Twence wil uit de rookgassen van de afvalenergiecentrale (AEC) grootschalig CO2 afvangen en geschikt maken voor nuttig gebruik. Deze CO2 wordt dan niet meer direct uitgestoten, maar hergebruikt. In dit innovatieve en omvangrijke project heeft het Noorse Aker Solutions de aanbesteding gewonnen voor het leveren van de installatie voor het afvangen en vervloeien van de CO2. De contracten hiervoor zijn recent getekend.

Luchtfoto Twence 2

Aker Solutions werkt al sinds 1996 aan het ontwikkelen van technieken voor het afvangen en nuttig hergebruiken van CO2. In onder meer de Noorse off-shore en cementindustrie hebben zij hier een uitstekende naam mee opgebouwd. De techniek die aan Twence is aangeboden, is toegesneden op afvalenergiecentrales en is hier een vervolg op.

‘Het vertrouwen dat Twence in ons stelt bewijst dat we een aantrekkelijke oplossing hebben gemaakt voor de markt, stelt Luis Araujo, CEO van Aker Solutions. ‘We hebben gefocust op kostenreductie en het vereenvoudigen van de CCUS (CO2 Capture, Usage and Storage) technologie. Ons doel is het afvangen van CO2 toegankelijk en betaalbaar te maken.’ ‘Het afvangen én hergebruiken van CO2 is een onvermijdelijke stap om klimaatdoelen te kunnen halen en de klimaatveranderingen beperkt te houden. Afvalenergiebedrijven kunnen hier een voortrekkersrol in vervullen’ vult Marc Kapteijn, directeur van Twence, aan. ‘We zijn blij dat een zo gerenommeerde partij op dit gebied ons een belangrijk deel van de techniek gaat leveren.’

Het is de bedoeling vanaf het voorjaar van 2021 jaarlijks 100.000 ton CO2 af te vangen. De afgevangen en vloeibaar gemaakte CO2 wordt met tankwagens getransporteerd naar afnemers. De vraag naar CO2 voor diverse nuttige toepassingen is groeiend. CO2 is nu al direct toepasbaar als ‘bemester’ in de glastuinbouw, waardoor deze sector kan overschakelen op schone energiebronnen. Nu nog gebruiken glastuinders CO2 die vrij komt bij het verstoken van aardgas in hun kasverwarmingsketels. Wanneer ze de CO2 kunnen inkopen bij externe bronnen, dan kunnen ze overschakelen op duurzame energievoorziening, bijvoorbeeld geothermie.

Op langere termijn biedt CO2-terugwinning interessante mogelijkheden om koolstoffen terug te winnen en in te zetten als basisgrondstof voor de chemische industrie. Deze bedrijfstak is ook op zoek naar duurzame alternatieven voor olie en aardgas en is er behoefte aan effectieve opslag van hernieuwbare energie (zonne- en windenergie). CO2 biedt daarvoor in combinatie met waterstof mogelijkheden. Daarnaast zijn er diverse bekende toepassingen zoals de inzet van vloeibaar CO2 als koelmiddel bij transport van bederfelijke goederen of de toepassing van CO2 bij de verpakking van groenten.