Benoeming directeur Innovatie & Projecten Twence

Inzetten op ontwikkelkracht

Met ingang van 1 juni 2020 wordt Bert Frowijn benoemd als directeur Innovatie & Projecten van Twence.

Bert Frowijn

Bert Frowijn (42 jaar) wordt verantwoordelijk voor het innovatiebeleid van Twence en treedt toe tot het directieteam. De organisatie wil substantieel bijdragen aan de duurzame regionale energievoorziening. Ook heeft Twence de ambitie om meer waardedevolle grondstoffen terug te winnen uit afval en biomassa om grondstofkringlopen te sluiten. Met het aanstellen van de directeur Innovatie & Projecten verwacht Twence haar ontwikkelkracht hierin verder te kunnen benutten en implementatie in de praktijk te versnellen.

“We hebben er alle vertrouwen in dat we met Bert de groeiambitie verder kunnen realiseren. Door gerichte samenwerking met partners beschikken we over innovatiekracht om daarmee bij te dragen aan de verduurzaming van de regio”, aldus Marc Kapteijn, algemeen directeur van Twence. Bert Frowijn kijkt uit naar zijn nieuwe functie: “De wereld om ons heen verandert. De circulaire economie en energietransitie biedt vele kansen voor Twence. Samenwerken is cruciaal in de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor afvalverwerking, grondstoffenterugwinning en duurzame energieoplossingen. Voor mij een mooie uitdaging om dat ook daadwerkelijk te laten slagen”.

Bert Frowijn werkt als Commercieel Directeur bij Bilfinger Tebodin, een wereldwijd opererend advies- en ingenieursbureau. Het bedrijf is actief in markten als Olie & Gas, Infrastructuur, Industrie, Utilities & Milieu, Property en Gezondheid & Voeding. Eerder werkte hij bij dezelfde organisatie als Directeur Projecten. Zijn achtergrond in Chemical Engineering en Bestuurskunde zal van toegevoegde waarde zijn om het innovatiebeleid bij Twence een stap verder te brengen.