Bezoek RES Twente aan mestverwaardingsinstallatie

Vanwege de vertrekkend programmamanager is voor een delegatie van de RES Twente een presentatie en rondleiding georganiseerd bij de Twence mestverwaardingsinstallatie (MVI).

MVI

RES Twente is een gezamenlijk initiatief van 14 Twentse gemeenten, waterschappen en de provincie Overijssel, gericht op het vormgeven van de klimaat- en energietransitie in de regio. Naast Twence zijn ook de Universiteit Twente, woningcorporaties en netbeheerders Coteq en Enexis betrokken als partners. Samen werken we aan de klimaat- en energietransitie in onze regio.

Vanwege de vertrekkend programmamanager is voor een delegatie van de RES Twente een presentatie en rondleiding georganiseerd bij de Twence mestverwaardingsinstallatie (MVI). De delegatie was onder de indruk van de geavanceerde installatie, de duurzaamheidsprestaties, doelstellingen en ontwikkelrichting van Twence. De MVI levert groen gas aan de REST-gemeenten Enschede, Losser en Hof van Twente.

Samen gaan we voor een duurzame toekomst!