Boerenprotest - update 5 juli, 16.00 uur

Helaas is het boerenprotest bij Twence nog gaande. Wij betreuren de situatie en beseffen ons terdege dat dit grote consequenties heeft voor onze klanten, toeleveranciers, contractors en medewerkers.


220704 boerenprotest 2

Vanwege het boerenprotest zijn de toegangspoorten nog steeds niet toegankelijk. Dit betekent dat afval en hulpstoffen niet aangeleverd kunnen worden.

Zodra het terrein weer toegankelijk is en de werkzaamheden zich normaliseren, vermelden wij dit op onze website.

Wij hopen op uw begrip.