Brand composteringsinstallatie: normale aanlevering gft.

Het groente, fruit en tuinafval kan regulier aangeleverd worden bij Twence. De brand maakt verwerking van het materiaal in de composteringsinstallatie onmogelijk, waardoor wordt tijdelijk uitgeweken naar de afvalenergiecentrale. Hierdoor kan de groen-container, volgens het normale ophaalschema, geleegd worden.

Twence landschap

Nederland beschikt over een beperkte aantal composteringsinstallaties, er is op korte termijn elders weinig beschikbare capaciteit om het materiaal van Twence te verwerken. Hierdoor wordt de volgende beste manier van verwerking ingezet. Het materiaal wordt in de afvalenergiecentrale omgezet tot elektriciteit, stoom en warmte.

De komende dagen onderzoeken wij ook andere alternatieven.

Voor meer informatie over de brand in de composteringsinstallatie verwijzen wij u naar dit bericht.