Brand in composteringsinstallatie

7.04 uur: De brandweer heeft het sein brand meester afgegeven en het volgende persbericht gepubliceerd:

Op zondag 26 mei zijn de hulpdiensten in Twente actief geweest bij een zeer grote brand bij afvalverwerker Twence aan de Boldershoekweg in Hengelo. De brand in een pand voor groente, fruit en tuinafval-verwerking heeft veel schade aangericht. Er is enige tijd stank en rookoverlast veroorzaakt in de omgeving. De schade aan het pand is groot, er zijn geen gewonden.

Luchtfoto Twence

Bij aankomst van de brandweer rond 00.30 uur werd al snel duidelijk dat veel materieel en water noodzakelijk was. Daarom is gelijk opgeschaald naar zeer grote brand en later naar een Grip 1. De brand woedde toen al in alle hevigheid en breidde zich snel uit in het pand. De rook die bij de brand vrijkwam trok richting het centrum van Hengelo. Meetploegen van de brandweer zijn op pad gestuurd om continue de rook te monitoren en metingen te verrichten. Daarbij werden geen verhoogde concentraties gevaarlijke stoffen gemeten. Gedurende de gehele nacht is man en macht gewerkt om de brand onder controle te krijgen.

Inzet Argus
Omdat het een groot pand van rond de 10.000 m2 betrof is de inzet van Argus een meerwaarde geweest. De drone van de brandweer, vloog over de brand om hotspots in kaart te brengen. Op deze wijze hebben de eenheden gerichter de inzet kunnen afronden.

Einde inzet brandweer
Rond 6 uur is het sein brand meester gegeven. De verwachting is dat de brandweer nog tot in de loop van zondagochtend bezig is met nabluswerkzaamheden. In totaal zijn 8 blusvoertuigen uit de gehele regio, ondersteunende eenheden voor watertoevoer en logistiek ingezet om deze brand te bestrijden.

Voor meer informatie over het legen van de groene, gft-container of aanlevering van gft-materiaal verwijzen wij u naar de website van Twence: www.twence.nl.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

4.51 uur: Tot onze grote spijt is er vannacht een grote brand ontstaan in onze composteringsinstallatie. Wij verwachten dat de brand nog wel enige tijd zorgt voor rookoverlast richting Hengelo. Wij vragen iedereen die overlast ondervindt van de rook, ramen en deuren te sluiten. Er zijn door de brandweer metingen uitgevoerd en geen verhoogde concentraties gevaarlijke stoffen gemeten. Voor actuele informatie verwijzen wij naar Twitter: @BrandweerTwente of https://www.brandweer.nl/twente

Op dit moment kunnen wij nog niets zeggen over de oorzaak van de brand of de gevolgen voor de aanlevering van groente, fruit en tuinafval dat in de composteringsinstallatie verwerkt wordt. Wij komen zo spoedig mogelijk met aanvullende informatie.