Broeibrand in tijdelijke opslag

Vannacht is er een kleine broeibrand in bedrijfsafval op onze tijdelijke opslag ontstaan. De brand is snel gesignaleerd en adequaat bestreden waardoor snel het sein brandmeester afgegeven kon worden. De brandweer heeft meting gedaan en er zijn geen verhoogde concentraties gevaarlijke stoffen gemeten.

Luchtfoto Twence 2

Broeibranden zijn in onze branche helaas niet te voorkomen, vroegtijdige signalering en adequate bestrijding zijn dan ook van groot belang. Naar aanleiding van de brand vorig jaar hebben wij onze voorzieningen hierin tot het maximale uitgebreid. Het terrein is opnieuw ingericht waardoor brand niet tussen compartimenten over kan slaan, de eigen blusmiddelen zijn uitgebreid, er zijn warmtecamera`s geplaatst en er worden 24/7 inspectierondes gelopen. Wij zien dat deze maatregelen effectief zijn in signalering en bestrijding. Helaas kunnen ze het ontstaan van branden niet voorkomen, zeker niet in warme en droge perioden.