De fundering is gelegd voor de nieuwe CO2-afvanginstallatie

De bouwwerkzaamheden van de grootschalige CO2-afvanginstallatie vorderen gestaag. Maandag werd om 04.30 uur gestart met het storten van 430 m3 aan beton, wat gelijk staat aan ongeveer 40 vrachtwagens. Tot middernacht is er hard doorgewerkt met als resultaat, een goed en glad afgewerkte fundatie, inclusief de ankers voor de Just Catch en de gevelafwerking die eind dit jaar wordt geplaatst. Een belangrijke milestone binnen het vooruitstrevende CCU-project.

Storten beton CCU

Just Catch
Just Catch is de installatie waar daadwerkelijk CO2 wordt afgevangen. Deze bestaat uit de quench, waarin het rookgas als eerste terechtkomt en gekoeld wordt. Vervolgens gaat dit rookgas naar de absorber, een absorptiekolom van 42,70m hoog. Hier wordt de CO2 uit de rookgassen geabsorbeerd met behulp van een oplosmiddel. En als laatste gaat het rookgas naar de desorber waar de CO2 met restwarmte uit de Afval Energiecentrale uit het oplosmiddel gekookt wordt.

CO2-afvang als basis voor nieuwe grondstoffen