De week van de circulaire economie: zo maken we van varkensmest energie, grondstoffen en water

Sinds de zomer van 2022 is hij volledig in gebruik, de mestverwaardingsinstallatie in Zenderen. Deze nieuwste installatie van Twence zet varkensmest om in energie en waardevolle grondstoffen. 100% kringlooplandbouw dus. Maar hoe werkt dat nou? En wat maakt deze installatie zo bijzonder? Dat leggen we je graag uit.

Twence mest zenderen

Bijdrage aan energiedoelstellingen door productie groen gas
Elke week komen hier zo’n 175 vrachtwagens mest binnen. Deze mest gaat - nadat we monsters nemen - in één van de twee monomestvergisters. Deze enorme vergisters bevatten een bacterie-cultuur die de organische stof omzet in biogas. Dit biogas wordt omgezet in groen gas voor 3.000 huishoudens. “Hiermee wordt een grote bijdrage geleverd aan de energiedoelstellingen”, aldus Tijs de Bree van de Provincie Overijssel. Dat is het eerste product dat we uit de varkensmest halen.

Kunstmestvervangers voor circulaire landbouw
De vergiste fractie naar de flotatiescheider. Daar worden de dikke en de dunne fractie gescheiden. In de zeef-bandpers proberen we nog zoveel mogelijk dunne fractie uit de dikke fractie te halen. De dikke fractie die overblijft, noemen we fosfaatmeststof en wordt gebruikt als bodemverbeteraar in Europese landbouwgebieden waar een fosfaattekort is. De dunne fracties worden via membraanfilters en een indampingsproces opgewaardeerd tot kaliummeststof en stikstof. De kaliummeststof is een kunstmestvervanger. En de stikstof, in de vorm van een ammoniakwater, passen we toe in de rookgasreiniging van de afvalenergiecentrale in Hengelo.

Op deze manier dragen we bij aan een verbetering van de mineralenbalans en wordt de stikstofuitstoot van de afvalenergiecentrale gereduceerd. Een mooie circulaire gedachte.

Schoon water
Wat overblijft is schoon water. Meer dan 75 procent van de varkensmest brengen we als schoon water terug in de omringende beken. We verbeteren niet alleen de waterkwaliteit maar vermijden ook transportkilometers, want het water dat de dieren drinken komt weer terecht in de eigen omgeving.

Mooie kringloop toch? We werken aan een oplossing voor het mestoverschot en leveren samen een belangrijke bijdrage aan een circulaire economie en duurzame samenleving.

Twence. Samen naar een duurzame regio.