Eerste levering groen gas uit mestvergister Twence

Het eerste groene gas, dat afkomstig is uit de mestvergister in Zenderen, is op het aardgasnet van Cogas ingevoerd. Jaarlijks zal 5.000.000 m3 groen gas geleverd worden, waarmee 3.000 huishoudens verwarmd worden.

In eerste instantie wordt een beperkt volume groen gas geproduceerd. De komende maanden wordt de productie verder opgevoerd.


COX 3904

Van varkensmest tot groen gas
Varkensmest, afkomstig van varkenshouders uit de regio, wordt allereerst opgeslagen in ontvangstsilo’s. Daarna vindt in vergistingssilo’s de vergisting plaats en ontstaat biogas. Dit biogas wordt in een reinigingsproces omgezet naar groen gas. Een uitgebreide kwaliteitscontrole garandeert dat het groen gas aan aardgaskwaliteit voldoet. Het goedgekeurde groen gas wordt vervolgens ingevoerd op het regionale aardgasnet.

Ingebruikname volledige installatie
Naast de start van de groen gasproductie loopt de realisatie van de mestverwaardingsinstallatie volgens planning. De komende maanden worden de verschillende installatie-onderdelen stapsgewijs in gebruik genomen. Naar verwachting zal de installatie in de zomer volledig in gebruik genomen worden.