Eerste mest geleverd aan mestverwaardingsinstallatie van Twence in Zenderen

Varkensmest verwerken tot groen gas en nieuwe grondstoffen. Dat is het doel van de gloednieuwe mestverwaardingsinstallatie in Zenderen. Vandaag is de eerste varkensmest in Zenderen geleverd. Hiermee kan het vergistingsproces van de installatie van Twence langzaam opgestart worden.

Eerste levering mest zenderen twence

In februari 2021 is Twence gestart met de bouw van de mestverwaardingsinstallatie in Zenderen. Om de eerste fase van het proces, mestvergisting, langzaam op te starten is vandaag een geringe hoeveelheid varkensmest geleverd. De hoeveelheid varkensmest zal de komende tijd langzaam opgevoerd worden. Over enkele weken zal uit de vergistingsinstallatie groen gas van aardgaskwaliteit opgewekt worden voor 3.000 huishoudens.

Mestcontracten
Alleen al in Twente en delen van Salland en de Achterhoek is er een aanzienlijk mestoverschot. Een deel van dit overschot moet verwerkt worden door erkende mestverwerkers als Twence.
Varkensmest wordt geleverd door intermediairs en is afkomstig van varkenshouders in Oost-Nederland. Ook interesse om mest te laten verwerken? Wees er snel bij, want bijna het volledige jaarvolume is reeds gecontracteerd.

100% kringlooplandbouw
Met deze installatie wordt jaarlijks 250.000 ton varkensmest verwerkt. Hiermee worden naast groen gas ook schaarse grondstoffen terug gewonnen en emissie van ammoniak en methaan voorkomen: 100% kringlooplandbouw dus. Dit is een belangrijke stap in de verdere verduurzaming van de landbouwsector in de regio!

Oplevering
Voor de zomer zal de installatie operationeel zijn.