Energiebronnen voor het warmtenet: zonthermie

Regionaal Warmtenet Twente werkt aan de ontwikkeling van een open net. Om van start te kunnen heb je een grote bron als Twence nodig, maar aansluiting van andere energiebronnen zijn mogelijk. We onderzoeken dus welke opties passen op dit open net.

Twence op bezoek bij Warmtestad

Eén daarvan kan zonthermie zijn. Daarom hebben wij een bezoek gebracht aan het zonthermiepark in Groningen, onderdeel van Warmtestad. Warmtestad, volledig in publieke handen, is al sinds 2014 actief is als warmtebedrijf. Ze hebben succesvol 6.000 woningen aangesloten op het warmtenet en zijn hard op weg naar hun doelstelling van 12.500 woningen.