Groen licht voor Energiepark Elhorst-Vloedbelt

In de aandeelhoudersvergadering van 7 december jl. is een positief besluit genomen voor de bouw van Energiepark Elhorst-Vloedbelt op onze locatie Zenderen.

Zonnepark Elhorst Vloedbelt Twence locatie thumb

De aandeelhouders vinden het vooral van belang dat Twence bijdraagt aan de regionale duurzaamheidsdoestellingen. Het zonnepark kan daaraan een substantiële bijdrage leveren.

Elektriciteit voor 3.800 huishoudens
Het zonnepark heeft een oppervlakte van 10,5 hectare. Ruim 25.000 zonnepanelen zorgen voor een opgesteld vermogen van 14MWp. Het park levert straks elektriciteit vergelijkbaar met het verbruik van zo’n 3.800 huishoudens.

Eerste elektriciteitslevering in Q3 2024
De vergunning is inmiddels verleend en de SDE-subsidie verkregen. Ook de elektriciteitsaansluiting is reeds bij de bouw van de mestverwaardingsinstallatie gerealiseerd. Er is ook al een lokale Energie coöperatie gevonden die wil participeren in het park. Alle seinen staan dus nu op groen om de voorbereidingen te starten. Naar verwachting zullen we in maart starten met de bouw met een doorlooptijd van 6 maanden. Dat betekent dat het park in het derde kwartaal 2024 de eerste elektriciteit kan leveren.