Inloopavond over mestverwaardingsinstallatie

De provincie Overijssel en Twence organiseren op woensdag 6 februari een inloopavond over de mestverwaardingsinstallatie in Zenderen. Op deze avond wordt een toelichting gegeven over het voorstel van Gedeputeerde Staten aan de Provinciale Staten (PS). PS neemt op 27 februari een besluit over de mestverwaardingsinstallatie.

Mestverwaardinsinstallatie Zenderen Twence thumb

Deze inloopavond is ingericht voor uitleg over de ontvangen zienswijzen en hoe deze kunnen doorwerken in dit besluit. Ook is er gelegenheid voor het stellen van vragen.

De inloopavond is niet bedoeld voor nieuwe zienswijzen op dit Provinciaal Inpassings Plan (PIP).

Iedereen is welkom op deze inloopavond.


Plaats: Retraitecentrum de Zwanenhof
Retraitehuisweg 6, 7625 SL Zenderen
Tijdstip: tussen 19.30 en 21.00 uur
Voor wie: indieners van zienswijzen op het Provinciaal Inpassings Plan (PIP) en belangstellenden.