Marcel Wildschut treedt toe tot Raad van Commissarissen Twence

Met het aftreden van Jan Casteleijn, na het volmaken van de maximale periode van 8 jaar, zou een vacante positie binnen de Raad van Commissarissen ontstaan. Hierop is geanticipeerd door vroegtijdig op zoek te gaan naar een nieuwe commissaris.

Marcel Wildschut

Tijdens de aandeelhoudersvergadering van 3 december 2020 is Marcel Wildschut door de RvC voorgedragen. De aandeelhoudersvergadering heeft met deze voordracht ingestemd.

Marcel Wildschut heeft een technische opleidingsachtergrond (werktuigbouwkundige) en daarnaast heeft hij als directeur van een software bedrijf kapitaal intensieve bedrijven geadviseerd. Tevens heeft hij, als voormalig wethouder in de regio, een goed beeld van het bedrijf Twence, de regionale politieke en bestuurlijke context en de transitie die op het gebied van energie en duurzaamheid is ingezet.