Mestverwaardingsinstallatie van Twence officieel geopend

Vandaag is de mestverwaardingsinstallatie van Twence officieel geopend. Een deel van het regionale varkensmestoverschot wordt hier verwerkt tot nieuwe grondstoffen en energie. 100% kringlooplandbouw dus. Hiermee levert Twence een belangrijke bijdrage aan een toekomstbestendige landbouw, het oplossen van het stikstofprobleem en de reductie van CO2. Zo helpt Twence de circulaire economie en energietransitie vooruit.

Openingshandeling1

In Twente en delen van Salland en de Achterhoek zijn zo’n 975 varkensbedrijven met een aanzienlijk mestoverschot. Door een deel van dit overschot te laten verwerken, biedt Twence een betrouwbare en langdurige oplossing aan varkenshouders in de regio.

Bijdrage aan energiedoelstelling
Jaarlijks wordt 250.000 ton varkensmest verwerkt. Het geproduceerde biogas uit de vergistingssilo’s wordt afgevangen en omgezet in groen gas voor 3.000 huishoudens. Tijs de Bree, gedeputeerde provincie Overijssel. “Twence heeft al jaren geleden haar verantwoordelijkheid genomen om uit mest groen gas te maken. Als je dit vanuit het huidige perspectief ziet, dan kun je zeggen dat Twence toen al de urgentie heeft gezien. De wens om van het aardgas af te komen was nog nooit zo groot en voelbaar als nu, dus alternatieven in de vorm van groen gas zijn meer dan welkom. Twence levert hiermee een grote bijdrage aan onze energiedoelstellingen.”

Klimaat- en milieuverbetering
Naast de productie van energie worden schaarse grondstoffen als fosfaat- en kaliummeststof teruggewonnen. Deze kunstmestvervangers worden toegepast in de circulaire landbouw en dragen bij aan betere mineralenbalans en een gezondere bodem. Het ammoniakwater dat uit de mest wordt gehaald wordt gebruikt om de stikstofuitstoot van de Afvalenergiecentrale van Twence te reduceren. Mest bestaat voor 90% uit water, dat tijdens het proces gezuiverd wordt en terug gaat in de natuur. Hierdoor worden veel transportkilometers voorkomen en wordt de waterkwaliteit verbeterd.

Voorbeeldproject
“Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is op zoek naar oplossingen voor de uitdagingen op het gebied van Natuur, Water en Klimaat. Deze mestverwaardingsinstallatie is een voorbeeldproject voor provincies en gemeenten om te laten zien dat mestverwerking kan bijdragen aan de grote opgaven die we kennen in het landelijk gebied”, aldus Floris Wolf, managementteamlid en verantwoordelijk voor het mestbeleid binnen het ministerie van LNV.

Samen naar een duurzame regio
Marc Kapteijn, algemeen directeur Twence: “Ik ben verheugd dat we vandaag, na jaren van voorbereiding, onze installatie hebben geopend. Twence kan en wil namelijk een belangrijke rol spelen in de regionale verduurzaming. Wij zijn een bedrijf met een duurzame missie: al het afval en biomassa willen wij opnieuw in de kringloop brengen door er waardevolle grondstoffen en energie van te maken. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan een circulaire economie en een duurzame samenleving.”