Migratie van zoutcaverne heeft geen schade veroorzaakt aan stortplaats

Na het aanboren van twee cavernes onder de stortplaats Boeldershoek, heeft Nobian vastgesteld dat caverne 86 is gemigreerd en geen holruimte meer heeft. Dit blijkt uit recente onderzoeksresultaten. Nobian heeft specialistische metingen gedaan en Twence heeft zelf de grondwaterrapportages van de afgelopen jaren nagekeken.

Twence gebouw natuur

Uit het onderzoek van Twence is gebleken dat er geen effecten aan het maaiveld zichtbaar zijn als gevolg van mogelijke instabiliteit van de zoutcavernes. Twence monitort jaarlijks vanuit de Wet Milieubeheer het grondwater onder de stortplaats. Uit een analyse van de grondwaterrapporten van de afgelopen jaren is gebleken dat in het grondwater geen aanwijzingen zijn te vinden voor het onvoldoende functioneren van de folie die onder de stortplaats aanwezig is. Ook de drainagebuizen onder de stortplaats werken goed. Hieruit concludeert Twence dat de migratie van caverne 86 geen schade heeft veroorzaakt aan de stortplaatsvoorzieningen.

De rapportages zijn gedeeld met SodM en de Omgevingsdienst Twente.