Naleving beleid Persoonlijke Beschermingsmiddelen bij Twence

Vanaf 1 maart jl., is ons nieuwe beleid voor Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) van kracht. Echter, constateerden wij dat het vernieuwde beleid met betrekking tot PBM-verplichtingen niet voldoende werd nageleefd. In dit artikel brengen wij het belang van het dragen van de juiste PBM's nog een keer onder de aandacht.

COX 8901

Een veilige werkomgeving
Twence is verantwoordelijk voor het bieden van een veilige werkomgeving. Het is wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat medewerkers en bezoekers de juiste PBM’s dragen, waardoor zij beschermd worden tegen mogelijke gevaren en ongevallen op de werkvloer. 

Het dragen van de juiste PBM's

De verplichting tot het dragen van de juiste PBM’s geldt niet alleen tijdens reguliere werkzaamheden maar ook bij het aanleveren van afval, het ophalen van grond- en reststoffen en het aanleveren van hulpstoffen. Met name het dragen van lichaamsbedekkende (werk)kleding op de aanleverlocaties, zoals lange mouwen, een lange broek en multinorm werkkleding in bepaalde installatiedelen, wordt niet consequent nageleefd.

Risico-Inventarisatie en –Evaluatie
Om deze reden hebben we recentelijk opnieuw een grondige Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) uitgevoerd, waarin we dieper zijn ingegaan op de risico’s op onze aan- en afvoerlocaties. Uit de resultaten is gebleken dat de vastgestelde PBM-verplichtingen vereist zijn om een veilige werkomgeving te kunnen bieden. Daarom blijven de bestaande verplichtingen grotendeels gehandhaafd. Het dragen van de volgende PBM's is verplicht:

  • Reflecterende bovenkleding op het gehele buitenterrein;
  • Veiligheidshelm, met uitzondering bij de aanlevering van mest;
  • Veiligheidsbril;
  • Veiligheidsschoenen;
  • Lichaamsbedekkende kleding (lange mouw en lange broek), met uitzondering bij de aanlevering van mest en op onze stortlocatie;
  • FFP3 ademhalingsmasker, met uitzondering bij het aanleveren van afval in de afvalenergiecentrale (AEC), het aanleveren van mest en op de stort;
  • Gehoorbescherming, alleen verplicht in de aanleverhal van de Twentse afvalscheiding (TAS).

PBM-overzicht
In dit document vind je een gedetailleerd PBM-overzicht waarin per locatie en installatiedeel staat aangegeven welke beschermingsmiddelen verplicht zijn.

Belang van naleving
We willen nogmaals benadrukken hoe belangrijk het is om de juiste PBM's te dragen. Alleen gezamenlijk kunnen we zorgen voor een veilige werkomgeving en ervoor zorgen dat we veilig werken en gezond weer naar huis gaan, onder het motto “we werken veilig of we werken niet”.