Nieuw PBM-beleid per 1 maart 2023

Met ingang van 1 maart 2023 gaan er bij Twence nieuwe regels gelden voor het dragen van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM's). In dit artikel lees je meer informatie over het nieuwe beleid. 

PBM COX 8902

Waarom worden de regels voor het dragen van PBM's aangescherpt? 
Bij Twence hechten we veel waarde aan veilig werken. Het huidige beleid is herzien naar aanleiding van nieuwe wettelijke eisen, nieuwe inzichten in onze risico’s en gewijzigde PBM-technieken en materiaalsoorten. 

PBM's worden ingezet als bronmaatregelen, technische voorzieningen of organisatorische maatregelen geen of onvoldoende bescherming bieden tegen arbeidsrisico's. Onder deze beschermende middelen vallen o.a. zichtbaarheidsbovenkleding, veiligheidsschoenen, veiligheidshelmen, veiligheidsbrillen, maar ook bijvoorbeeld werkkleding.  

Wat verandert er per 1 maart 2023
Het nieuwe PBM-beleid kent een aantal wijzigingen, waaronder het aanscherpen en uitbreiden van de PBM-verplichtingen. De belangrijkste wijzigingen zijn: 

  1. In alle installaties is het verplicht kleding met lange mouwen te dragen. Er is
    geen onderscheid meer in de werkzaamheden die je uitvoert.  
  2. Loop je op ons terrein dan draag je zichtbaarheidsbovenkleding, ook binnen de
    gele lijnen. Zoals een geel hesje of een veiligheidsjas.  
  3. Loop je op ons terrein buiten de gele lijnen, dan draag je naast je zichtbaarheidsbovenkleding ook veiligheidsschoenen en een veiligheidshelm. 
  4. In bepaalde installatiedelen, zoals de Afvalwaterbehandelingsruimte/Dual Alkali, is multinorm werkkleding voor iedereen verplicht. Dit is kleding die tegen meerdere gevaren beschermt.  
  5. In bepaalde installatiedelen, zoals de C&V, MVI, SOI en TAS, is het dragen van een veiligheidsbril verplicht (bij de AEC, BEC en Empyro geldt deze verplichting momenteel al). 

Vanaf 1 maart wordt er toegezien op het naleven van de nieuwe regels en kun je aangesproken worden als je niet aan de nieuwe verplichtingen voldoet.  

Heb je vragen over het nieuwe PBM-beleid? 
Neem dan gerust contact op met onze veiligheidskundige Egon Schreven, door het sturen van een e-mail naar v&g@twence.nl.