Nieuw zonnepark levert groene stroom voor 3.800 huishoudens

Samen met Equans zet Twence een belangrijke nieuwe stap in de verduurzaming. Op onze locatie Elhorst-Vloedbelt in Zenderen, waar onze mestverwaardingsinstallatie al is gevestigd, gaan we een zonnepark realiseren van maar liefst 10 hectare.

Equans ondertekening

Het contract met Equans voor de realisatie, het beheer en onderhoud is inmiddels getekend. In maart starten de bouwwerkzaamheden en in oktober verwachten we met circa 24.000 zonnepanelen elektriciteit te leveren aan ongeveer 3.800 huishoudens.

Met de bouw van het zonnepark Elhorst-Vloedbelt draagt Twence bij aan de regionale ambitie om 20% van het energieverbruik duurzaam op te wekken. Dit zonnepark sluit naadloos aan bij onze bredere missie om een regionaal duurzaamheidsbedrijf te zijn, waarbij we ons richten op diverse aspecten van duurzaamheid, waaronder de productie van duurzame energie.

Duurzame energie is cruciaal in onze inspanningen om de afhankelijkheid van aardgas te verminderen en de uitstoot van schadelijke stoffen zoals CO2 te beperken. Hoe meer duurzame energie we opwekken en gebruiken, hoe groter de impact op het verminderen van onze ecologische voetafdruk. Laten we samen streven naar een groene en duurzame toekomst voor onze regio.

Samen naar een duurzame regio.