Nieuwe beplanting rond stoomleiding naar Nouryon

De stoomleiding tussen Twence en Nouryon vormt de overgang van het industrieterrein rond Hengelo naar het fraaie landelijke gebied van Twekkelo. In overleg met vertegenwoordigers van omwonenden, stichting behoud Twekkelo en natuur- en milieuraden laten we rond deze leiding nieuwe beplanting aanbrengen. Ook krijgt een deel van de leiding een nieuwe, zwarte gecoate beplating.

Stoomleiding

Na de aanleg van de stoomleiding in 2010 zijn rond de leiding bomen en struiken aangeplant. Dit heeft, mede door droogteperioden, niet overal het beoogde effect gehad op de inpassing. Van verschillende kanten werd ons gevraagd om hier opnieuw naar te kijken. Een werkgroep met daarin vertegenwoordigers van verschillende belangengroepen en Twence heeft -met advies van bureau Eelerwoude- een nieuw aankledings- en inpassingsplan opgesteld. Dit voorjaar is al begonnen met de groenaanplant, half september wordt begonnen met het aanbrengen van de nieuwe beplating op de leiding. De werkzaamheden worden naar verwachting nog dit najaar afgerond.

De leiding transporteert stoom uit de afval- en biomassaenergiecentrales van Twence naar de zoutproductie van Nouryon in Hengelo. Dankzij de stoomtoevoer bespaart Nouryon jaarlijks 60 tot 80 miljoen kubieke meter aardgas.