Ook oudere huizen kunnen door RWT van het gas af. Warmtenet voor Welbions interessante optie.

Voor woningstichting Welbions zou de aanleg van het Regionaal Warmtenet Twente een mooie manier zijn om in één klap heel veel woningen van het gas af te kunnen halen. Een goede oplossing voor het veelal vooroorlogse of net naoorlogse woningbezit, dat bijna niet zo te isoleren is dat een elektrische warmtepomp voldoende wooncomfort zou leveren.

Bert Schipper Welbions

‘Als het doorgaat, zouden we in de Hengelose wijk Nijverheid beginnen met 1000 woningen en voor heel Hengelo-Zuid praat je over 3.500 woningen. Dat is een hele mooie eerste stap om aan de doelstellingen te voldoen’, zegt senioradviseur strategie en beleid Bert Schipper van Welbions.

Welbions is, net als alle woningbouwverenigingen in ons land, op zoek naar een manier om de klimaatdoelen te halen: voor Welbions betekent dat omgerekend dat in 2030 al 2800 huizen van het gas af zouden moeten. ‘Die aantallen haal je niet alleen met zonnepanelen en warmtepompen. We moeten op zoek naar alternatieven en met zo’n collectieve voorziening kan je echt meters maken. Bij Twence is die restwarme beschikbaar voor hoog temperatuur verwarming. Met name bij de huizen die je niet optimaal kunt isoleren is hoog temperatuur verwarming het enige alternatief voor een cv-ketel om huurders wel het gewenste comfort te kunnen geven’.

Schipper ziet meer voordelen aan het RWT: de corporatie hoeft in de woningen niet veel werkzaamheden te verrichten. ‘De radiatoren kunnen blijven, het is een kwestie van de cv-ketels vervangen door een afleverset in de woning. We hebben dan ook geen onderhoud meer aan de ketels, het onderhoud van de afleversets ligt bij de energieleverancier. In een tijd waarin krapte is op de arbeidsmarkt scheelt dat voor ons veel werkzaamheden’, legt hij uit. De aanleg van de buizen zorgt natuurlijk wel voor graafwerk in de straten, maar dat zou niet anders zijn als in alle huizen een warmtepomp moest worden geplaatst, weet Schipper: ‘Dan moet de grond ook open omdat het elektriciteitsnetwerk moet worden verzwaard’.

Toch is het geen uitgemaakte zaak dat de huurders van Welbions straks hun warmte en warm water van het RWT krijgen. ‘We hebben wel een aantal voorwaarden waaraan het moet voldoen. Het moet een betrouwbaar systeem zijn dat niet storingsgevoelig is. We kijken ook naar betaalbaarheid: wat kost het ons als corporatie, maar vooral wat betalen de bewoners straks? En er moet draagvlak zijn onder de huurders’.

Schipper geeft de subsidie-aanvraag van RWT zeker kans van slagen. ‘De overheid heeft er alle belang bij dat die enorme hoeveelheid restwarmte van Twence goed wordt gebruikt. Ik zie het wel slagen. Als dat zo is, hopen we in 2025 de eerste woningen te kunnen aansluiten’.

Los van wel of geen RWT is Welbions al druk bezig de woningen waar het kan te isoleren. ‘We zijn volop bezig met het isoleren van vloeren en daken en het aanbrengen van isolerend glas. Alles om voor de huurders de energiekosten zo laag mogelijk te houden’.