Provincie Overijssel stemt in met inpassingsplan voor realisatie mestverwaardingsinstallatie

De Provinciale Staten van Overijssel hebben ingestemd met het provinciaal inpassingsplan (pip), dat opgesteld is om bouw van de mestverwaardingsinstallatie op Elhorst-Vloedbelt mogelijk te maken. Het project van Twence liep eind 2017 vast op vernietiging van de omgevingsvergunning door de Raad van State. Provincie Overijssel vond het maatschappelijk belang van de mestverwaardingsinstallatie zo groot, dat ze besloten een pip op te stellen om de vergunning alsnog te verlenen. Het pip is vandaag goedgekeurd en daarmee is de vergunning verleend.

Mestverwaardinsinstallatie Zenderen Twence thumb

Twence is erg blij met dit besluit. Directeur Marc Kapteijn “Wij hebben nu alle benodigde vergunningen om de installatie te bouwen. Een installatie die voor 3.000 huishoudens biogas produceert, schaarse grondstoffen terug wint en een kwart van het regionale mestoverschot verwerkt. Hiermee levert deze installatie een grote bijdrage aan realisatie van de duurzaamheidsdoelstellingen en het behoud van een vitaal platteland. Deze installatie sluit dan ook naadloos aan bij de ambities van Twence om meer duurzame energie te produceren en grondstoffen terug te winnen.“

Projectmanager Andy Roeloffzen vult aan “Na jaren plannen kunnen wij nu beginnen met de bouwvoorbereidingen. Wij houden rekening met een Raad van State-procedure, maar verwachten dat dit najaar de eerste schop de grond in kan. Deze tijd hebben we ook nodig voor de bouwvoorbereidingen. Het projectteam staat te popelen om het project naar de volgende fase te brengen.”