Raad van State zitting mestverwaarding uitgesteld

Op donderdag 16 april zou de hogerberoepzitting inzake de vergunning voor de mestverwaardingsinstallatie bij de Raad van State plaatsvinden. In verband met de coronamaatregelen is een rechtszitting in Den Haag de komende tijd niet mogelijk en daarom is de zitting uitgesteld. De vertraging is naar verwachting 4 tot 6 maanden.

Mest verwerken Twence thumb

De gemeente Borne en enkele anderen hebben hoger beroep aangetekend tegen de vergunningverlening voor de bouw van een mestverwaardingsinstallatie in Zenderen. Nu deze zitting uitgesteld is en daarmee ook de definitieve vergunningverlening langer op zich laat wachten, zal de bouw ook vertraagd worden. Aanvankelijk wilden we in september starten met de bouw.

We zijn teleurgesteld maar blijven positief. Wij geloven in een betere en duurzame oplossing voor het mestoverschot in Twente en hebben er ondanks deze vertraging alle vertrouwen in dat de installatie tijdig wordt opgeleverd. Achter de schermen wordt hard gewerkt om in gesprek te blijven met varkenshouders en intermediars om ze te overtuigen, aan ons te binden en de benodigde mestcontracten te realiseren.

Contact
Wilt u op de hoogte gehouden worden van de vorderingen of nadere informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met Arno Brandwagt, Account Manager, e-mail: a.brandwagt@twence.nl

Meer informatie?
Meer informatie over het mestverwaardingsinitiatief van Twence vindt u hier.