Vandaag is de reis begonnen van de belangrijkste installatiedelen van de CO2-afvanginstallatie

Het gaat om drie onderdelen, die samen zorgen voor het afvangen van CO2. Het eerste onderdeel is de koeler, waarin het rookgas gekoeld wordt. Als tweede de absorptiekolom voor het absorberen van CO2 uit het rookgas met behulp van oplosmiddel. Tenslotte de desorptiekolom die ervoor zorgt dat CO2 uit het oplosmiddel wordt gekookt met restwarmte uit de Afval Energie Centrale.

Absorber

Van Estland naar Hengelo

De reis begint in Estland bij het bedrijf Estanc, waar ze via wegtransport naar de Paldiski haven worden gebracht. Van daaruit worden de kolommen per schip vervoerd naar de haven van Antwerpen, waar ze vervolgens op een binnenvaartschip naar Hengelo gaan. Als laatste gaan ze van het kanaal naar Twence via wegtransport. Dit wegtransport wordt 's nachts gedaan omdat het groot transport betreft: de grootste kolom is wel 40 meter! Daarnaast zijn de kolommen ook erg zwaar: de absorptiekolom weegt maar liefst bijna 80 ton. Als alles meezit duurt deze reis 13 dagen en maximaal 23 dagen.