RES Twente ontvangt ministerie van Economische Zaken

Op 25 maart 2022 ontving de Regionale Energiestrategie (RES) Twente een vertegenwoordiging van het ministerie van Economische Zaken. Een belangrijk werkbezoek, omdat Twente heeft laten zien, dat in deze regio volop kansen liggen om onze gebouwen duurzaam te verwarmen.

220325 Werkbezoek EZK stopplaats Twence

Verwarmen doen we door de productie en afzet van biogas optimaal te benutten voor het buitengebied en de duurzame warmte van Twence in te zetten via een regionaal warmtenet voor de stedenband. Maar, om onze ambities te kunnen realiseren, hebben we het Rijk knetterhard nodig.

Doel werkbezoek
Dit werkbezoek was gericht op de warmteopgave, waarbij specifiek aandacht was voor het benutten van de potentie voor biogas/groengas, de duurzame warmte van Twence en de proeftuin Nijverheid als aardgasvrije wijk. De centrale vraag: Wat is nodig om gebouwen aardgasvrij te verwarmen?