Samen aan de slag met verwaarding mest en gezondere bodem

Op 24 april 2019 ondertekenden de partners van Mineral Valley Twente de samenwerkings-overeenkomst, Twence is één van deze trotse partners. Met een meerjarenprogramma, de eerste proeftuinen die al zijn gestart én voldoende financiering kan Mineral Valley Twente de komende jaren vanuit de praktijk de juiste partners met elkaar verbinden om de bodemgezondheid te verbeteren en de mineralenkringloop te sluiten. Met deze partners komt alles samen: praktijk, regelgeving, onderzoek én onderwijs.

Mineral Valley Twente

“In 2030 is Twente toonaangevend in Europa op het gebied van bodemoptimalisering en mestverwerking.” Dat is waar Mineral Valley Twente volgens voorzitter Wim Meulenkamp voor staat. “De komende jaren groeien we naar een circulaire economie met honderden arbeidsplaatsen en een duurzame Twentse agrarische sector. Samen zetten we ons in voor maatregelen om de mineralenkringloop zoveel mogelijk te sluiten en de bodemgezondheid te verbeteren. Deze stip op de horizon bereiken we alleen door samenwerking tussen Overheid, Onderzoek, Onderwijs, Organisaties en Ondernemers.”

Gezonde bodem
Veel organische stof in de bodem zorgt voor hogere opbrengsten van gewassen. Bovendien voorkomen we schade aan grond- en oppervlaktewater door uit- en afspoeling van mineralen. “Mineral Valley Twente wil de mineralen uit mest behouden en gebruiken als grondstof voor landbouwgrond in de regio,” vertelt Wim Meulenkamp. “Een bodem met veel organische stof, een goede structuur en veel leven, houdt beter water vast. In Twente is geen natuurlijke aanvoer van water, dan is goede sponswerking van de bodem cruciaal.”

Van ‘afval’ naar grondstof
Mineral Valley Twente verbindt belanghebbenden binnen de voedselproductieketen om de bodemgezondheid in Twente te verbeteren en mest en andere biomassastromen om te vormen in bruikbare grondstoffen. Om de ambities waar te kunnen maken, is veel inzet, innovatie en ruimte in regelgeving en beleid noodzakelijk. Dat is ensdag

Afspraken over samenwerking
Voorzitter Meulenkamp is als wethouder van gemeente Hof van Twente samen met andere portefeuillehouders Economische Zaken van de 14 Twentse gemeenten betrokken bij de grondlegging van Mineral Valley Twente en zal plaatsnemen in het bestuur van de stichting. Wethouder Erik Volmerink is vanaf nu voorzitter van de stuurgroep: “Ik ben heel blij dat we met hard werken en veel inzet zo ver zijn gekomen met Mineral Valley Twente. We hebben een meerjarenprogramma, de eerste proeftuinen zijn gestart én we hebben financiering. Een belangrijk moment voor de partners om de samenwerking te bekrachtigen en goede afspraken te maken over samenwerking en uitvoering. Mineral Valley Twente is op het juiste moment ingestapt en is nu volwassen. Met deze partners komt alles samen: praktijk, regelgeving, onderzoek én onderwijs.”

Drijvende kracht
De partners vormen een drijvende kracht om betrokkenen in de Agro & Food sector in positie te brengen. Behaalde resultaten van proeftuinen stelt Mineral Valley Twente beschikbaar voor ondernemers. Door kennis en ervaring met elkaar te delen, werken we samen aan slimme oplossingen die de bodemgezondheid verbeteren en aan mest waarde geven.

Samen zetten de partners veertig proeftuinen op om vanuit de praktijk toe te werken naar circulaire landbouw. “De proeftuinen zijn van belang om nieuwe oplossingsrichtingen te toetsen in de praktijk”, licht Robert van der Aa van ForFarmers toe. “Die ontwikkelingen ondersteunen wij graag.”

Blijf op de hoogte!
We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen, de voortgang van de diverse proeftuinen en de veldexcursies waar iedere belanghebbende aan kan deelnemen. Heeft u een idee voor een proeftuin, of wilt u graag bij één van de proeftuinen aansluiten? Laat het ons weten via www.mineralvalley.nl!