Samen naar een energieneutraal Twente

Vandaag is het conceptplan Regionale Energie Strategie (RES) Twente gepresenteerd. Een prachtig duurzaam resultaat, waarin afspraken zijn vastgelegd over het energieneutraal maken van Twente. Juist met deze samenwerking zorgen we ervoor dat we het aardgasgebruik terugdringen en een bijdrage leveren aan de regionale en landelijke klimaatdoelstellingen. Twence draagt deze samenwerking een warm hart toe. Alleen samen kunnen we een groene, circulaire samenleving realiseren.

Luchtfoto Twence

Wat betekent de Regionale Energie Strategie voor Twence?
De afspraken gaan over de manier waarop Twente haar doelen uit het Nationaal Klimaatakkoord gaat behalen. De RES gaat in op de regionale mogelijkheden op het gebied van elektriciteit en warmte. Dat betekent voor Twence het volgende:
1. Elektriciteit
Gemeenten zoeken naar mogelijkheden om met nieuw te ontwikkelen energie-initiatieven duurzame elektriciteit op te wekken met zon of wind. Twence gaat samen met haar aandeelhoudende gemeenten op zoek naar de beste oplossingen, passend binnen de lokale omstandigheden. De levering van groene elektriciteit aan tien Twentse gemeenten vanaf 2021 vormt hieraan al een mooie bijdrage. Hiermee vergroenen deze aandeelhouders van Twence hun gemeentelijke aansluitingen, waaronder de openbare verlichting.
2. Warmte
Gemeenten staan voor de opgave om woningen en bedrijfspanden in de toekomst te verwarmen zonder aardgas. De continue stroom warmte die Twence produceert, kan een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame oplossing. De uitrol van een regionaal warmtenetwerk naar Hengelo, Borne, Almelo, Haaksbergen, Oldenzaal en Enschede is een kansrijke ontwikkeling, met de restwarmte van Twence. 100.000 woningen kunnen dan voorzien worden van deze hoge temperatuur-warmte en het maakt verwarmen met aardgas overbodig.

In gesprek met alle aandeelhouders
Twence zal met de individuele gemeenten in gesprek gaan om te beoordelen op welke wijze aangesloten kan worden bij de lokale omstandigheden. De komende jaren gaat Twence haar duurzame energieproductie uitbreiden en werken aan oplossingen om haar energie beschikbaar te maken voor de regionale energievoorziening. Twence levert daarmee een nadrukkelijke bijdrage aan het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen, waaronder aardgas.

Innovatiekracht in de keten
Twence heeft een verbindende en actieve rol in de ontwikkeling van de circulaire economie in de (Eu)regio en investeert, samen met partners, in de transitie naar een duurzame samenleving. Dit doen wij ketengericht, met passie, innovatief en bedrijfseconomisch verantwoord. Gerichte samenwerking met partners is van belang om de regionale energietransitie te realiseren.