Start bouw CO2-afvang-installatie van Twence

Dinsdag 10 mei zijn de bouwactiviteiten op de bouwlocatie ingeluid met de onthulling van het bouwbord. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een subsidie verstrekt. De installatie vermindert de CO2-uitstoot die gepaard gaat met het opwekken van energie bij de verbranding van niet recyclebaar afval. De afgevangen CO2 wordt in vloeibare vorm toegepast in de glastuinbouw.

Co2 eerste schop

Twence wekt voornamelijk energie op uit niet-herbruikbaar rest- en bedrijfsafval en is de grootste producent van duurzame energie in Overijssel. Een deel van de CO2 die vrijkomt bij het opwekken van energie, zal Twence afvangen en hergebruiken. Daarmee draagt Twence in belangrijke mate bij aan het terugbrengen van de CO2-uitstoot in de regio en daarmee ook aan de duurzaamheidsdoelstellingen van haar aandeelhouders.

Versnellen duurzaamheidsambities EZK
In november 2021 heeft het Ministerie van EZK een subsidie beschikbaar gesteld van 14,3 miljoen euro, omdat het initiatief ook bijdraagt aan de nationale doelstelling om de CO2-uitstoot snel te verminderen én omdat het een voorbeeld is voor andere grote bedrijven in de industrie in binnen- en buitenland.

Geavanceerde technologie
Twence werkt samen met het toonaangevende Noorse bedrijf Aker Carbon Capture. Hun gepatenteerde CO2-afvangtechnologie biedt een unieke, milieuvriendelijke oplossing voor het afvangen van CO2-emissies. “We hebben nauw samengewerkt met de mensen van Twence om van dit unieke project mogelijk te maken. Samen dragen we bij aan een CO2-neutrale omgeving. Dit zal een voorbeeld zijn voor andere energiespelers in Nederland en de rest van Europa,” zegt Valborg Lundegaard, CEO Aker Carbon Capture.

Verduurzaming glastuinbouw
Een groot deel van de afgevangen CO2 zal in vloeibare vorm geleverd worden aan de glastuinbouw. CO2 is noodzakelijk voor de groei van gewassen. Dat wordt nu voornamelijk gemaakt door verbranding van aardgas. Wanneer de glastuinbouw van het aardgas af wil, dan is de duurzame CO2 van Twence een belangrijk alternatief. Twence levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de glastuinbouw.

Samenwerking
Marc Kapteijn, algemeen directeur Twence: “Twence heeft de ambitie om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie en meer waardevolle grondstoffen uit afval te produceren. Deze CO2-afvang-installatie is hiervan een prachtig voorbeeld. De realisatie van de installatie vergt kennis en vakmanschap. We werken dan ook samen met vakkundige en gespecialiseerde partijen. Ik kijk uit naar de prettige samenwerking, waarin veiligheid voorop staat!”

Planning
De installatie gaat naar verwachting in het laatste kwartaal van 2023 in bedrijf.