Start ontwikkeling pilot installatie voor mierenzuur uit CO2

Op 21 februari werd het formele startschot gegeven voor de ontwikkeling van een pilotinstallatie, waarmee CO2 die ontstaat bij energieopwekking uit afval wordt omgezet in mierenzuur. De ‘kick-off’ van dit project, waarin Twence samenwerkt met Coval Energy, TNO en de TU Delft, vond plaats in Delft. Daar worden nu al testen gedaan met een proefopstelling, die in aanloop naar dit project werd gemaakt.

Mierenzuur

In november 2017 tekende Twence een intentieovereenkomst met technologie-ontwikkelaar Coval Energy uit Breda, voor samenwerking bij onderzoek naar de ontwikkeling van brandstoffen uit CO2.
Samen willen wij een pilot-installatie voor de productie van de ‘groene brandstof’ mierenzuur ontwikkelen en bouwen. Deze zou vanaf 2020 in bedrijf moeten zijn. De installatie zal in eerste instantie worden gevoed met CO2 die bij Twence al beschikbaar is vanuit de bestaande natriumbicarbonaatinstallatie.

Coval Energy ontwikkelt technologie om direct uit CO2 en water mierenzuur te maken. Mierenzuur heeft een zeer hoge energiedichtheid –hoger dan de gebruikelijke batterijtechnieken- en kan gebruikt worden voor het opwekken van elektriciteit in de brandstofcel van voertuigen. Door het gebruik van mierenzuur wordt de actieradius van elektrische voertuigen dus fors verhoogd. Voor de chemische industrie hebben CO2 en mierenzuur de potentie om als groene grondstof fossiele grondstoffen te vervangen. De technologie van Coval Energy is zo ver ontwikkeld dat de stap van laboratoriuminstallatie naar industriële pilot gemaakt kan worden.