Subsidieaanvraag ingediend voor eerste stap aanleg Regionaal Warmtenet Twente

Om de exploitatie van het Regionaal Warmtenet Twente kostendekkend te maken is er een Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS) aangevraagd, een nieuwe regeling van het rijk om de aanleg van warmtenetten te versnellen. Met deze subsidie kunnen we een eerste stap zetten in de realisatie van het Regionaal Warmtenet Twente, namelijk het verwarmen van Hengelo.

0073 H 7685 LR

Twence en Cogas hebben de ambitie om 100.000 woningen en bedrijven van het aardgas af te halen met een nog te realiseren Regionaal Warmtenet Twente. De focus ligt in de eerste fase op de realisatie van 50.000 woningen en bedrijven. Een warmtenet aanleggen kost miljoenen. Het hoofdtransportnet moet zwaar genoeg zijn voor uitrol in de toekomst, terwijl in het begin het aantal aansluitingen nog beperkt is. Om de exploitatie kostendekkend te maken is er nu een Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS) aangevraagd, een nieuwe regeling van het rijk om de aanleg van warmtenetten te versnellen. Met deze subsidie kunnen we een eerste stap zetten in de realisatie van het Regionaal Warmtenet Twente, namelijk het verwarmen van Hengelo.

Warmte voor de regio
Vanuit Twence is er nu al voldoende duurzame hoge temperatuurwarmte beschikbaar om woningen en bedrijven op het Regionaal Warmtenet Twente aan te sluiten. Met deze warmte kunnen Twence en Cogas een substantiële bijdrage leveren aan het aardgasvrij maken van juist de oudere, minder goed geïsoleerde woningen. Het warmtenet moet een open net worden, waarop in de toekomst alternatieve energiebronnen kunnen worden aangesloten. Levering van warmte is hierdoor altijd verzekerd, ook voor de langere termijn. Stapsgewijs willen beide partijen het open warmtenet verder uitbouwen. De eerste stap is de aanleg van een hoofdtransportleiding richting Hengelo. Op termijn behoren het verwarmen van Borne, Almelo, Oldenzaal, Enschede en Haaksbergen tot de mogelijkheden.

Subsidie Rijksoverheid noodzakelijk
Om Nederland aardgasvrij te maken zijn alle duurzame energiebronnen nodig. Ter vergelijking: de warmte die nu al vanuit Twence beschikbaar is voor 100.000 woningen staat gelijk aan 50 windmolens of 278 ha zonnepanelen. De uitdaging is om de warmte betaalbaar naar woningen en bedrijven te brengen. Dit kan alleen als de rijksoverheid hiervoor een subsidie beschikbaar stelt. Het doel van Twence en Cogas is het aanleggen van een betaalbare en betrouwbare energievoorziening voor de toekomst voor de inwoners in stedelijk Twente.

Samenwerking in de regio
Om het Regionaal Warmtenet Twente te realiseren werken Twence en Cogas nauw samen met een groot aantal lokale en regionale stakeholders, zoals RES Twente, gemeenten Hengelo, Enschede en Borne en woningcorporatie Welbions. Naast de samenwerking met lokale en provinciale overheid werken we ook samen met bedrijven en instellingen die interesse hebben om zich aan te sluiten op het warmtenet.