Tien Twentse gemeenten nemen duurzame energie af van Twence

Tien Twentse gemeenten zetten verdere stappen in de verduurzaming van hun energieverbruik. Vanaf 2021 zullen de gemeenten Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Tubbergen en Wierden duurzaam opgewekte elektriciteit afnemen van Twence, waarvan ze ook al aandeelhouder zijn.

Op woensdag 9 september werd de samenwerkingsovereenkomst tussen Twence en de tien gemeenten bekrachtigd en ondertekend. Hiermee wordt de productie van lokaal opgewekte duurzame energie gestimuleerd.

Overeenkomst Marc

Kennis en ervaring bundelen
Wethouder Jaimi van Essen legt uit: “Het zoeken naar duurzame energietoepassingen is belangrijk voor een goede en gezonde toekomst. Via de samenwerking tussen Twentse gemeenten bundelen we onze krachten en kennis en delen we ervaringen. Dat geldt ook voor de inkoop van energie. Twence gaat ons 100% duurzame energie leveren en gaat nieuwe energieprojecten ontwikkelen in de deelnemende gemeenten. Met de gezamenlijke inspanningen van Twence, de gemeenten en de samenleving dragen we bij aan de verduurzaming van onze regio.”

Enkele voorbeelden van energieverbruik in de gemeenten zijn de straatverlichting en de verlichting van gemeentehuizen, bushaltes, zwembaden, sporthallen en scholen. Hierbij gaat het in totaal om ruim 4.700 aansluitingen en circa 36.000 MWh per jaar. Dit is vergelijkbaar met circa 12.850 huishoudens.

Samenwerkingsovereenkomst levert bijdrage aan Regionale Energiestrategie
In de concept Regionale Energiestrategie Twente (RES Twente) staat een voorstel voor de bijdrage van de regio Twente aan de doelstellingen van het Nationaal Klimaatakkoord om de CO2 uitstoot te verminderen. De regio Twente heeft de ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn. Eén van de doelstellingen op weg daarnaartoe is het in 2030 duurzaam opwekken van 50% van het huidige elektriciteitsverbruik . Met deze samenwerking leveren Twence en de 10 gemeenten een goede bijdrage aan deze doelstelling.

Elektriciteit én groen gas
“De energietransitie is in volle gang. Twence kan en wil hierin een actieve bijdrage leveren. Het duurzaam opwekken van elektriciteit is hier een mooi voorbeeld van. In de komende vijf jaar willen we ook minimaal 50% van het aardgasverbruik van de deelnemende gemeenten als groengas opwekken. Daarnaast willen we 50% van het elektriciteitsverbruik duurzaam op gaan wekken via zon- en windprojecten bij de deelnemende partijen”, aldus Twence directeur Marc Kapteijn. Kapteijn: “Ik ben ervan overtuigd dat de gemeenten en Twence samen verder groeien en samen steeds meer invulling geven aan de duurzaamheidsdoelen van onze gemeentelijke aandeelhouders.