Twee jonge oehoes bij Twence

Bij Twence broeden al zo’n 11 jaar oehoes. Dit jaar zijn er op Twence-terrein twee jonge oehoes geboren. Op dinsdag 10 mei werden zij geringd door een deskundige, onder toeziend oog van Landschap Overijssel. De jongen worden gemeten, gewogen en beschreven.

COX 6093

Oehoes bij Twence
Het Twence-terrein is een perfecte plek voor oehoes om in te leven. Het landschap bestaat uithellingen en hoogteverschillen. Daarnaast is er voldoende water en voedsel te vinden in de directe omgeving. Inmiddels zijn 34 jonge oehoes uitgevlogen. Ook dit jaar is er weer een nest. In januari zijn de eieren gelegd en in maart zijn deze uitgekomen. Naar verwachting vliegen ze in september/oktober uit.

Het nest van de oehoe zit verscholen in een bos, dichtbij de stortlocatie. Om de ontwikkeling van de jonge oehoes nauw te volgen, is hier een camera op gezet. De exacte locatie blijft overigens geheim, om te voorkomen dat de rust in het leefgebied wordt verstoord.


Over de oehoe

De oehoe behoort tot de grootste uilensoort ter wereld en is ongeveer tweemaal zo groot als de ransuil. Mede door zijn opvallende verschijning was de oehoe altijd een makkelijke prooi voor jagers. De oehoe is door de eeuwen heen sterk vervolgd en daardoor op veel plaatsen verdwenen. Dankzij beschermende maatregelen en herintroductie is een kentering ingetreden. Sinds 1997 broedt deze uil zelfs weer in Nederland. Het is een beschermde vogelsoort. Jaarlijks komen er slechts 8 oehoe paartjes bij.