Twence boekt positief resultaat over 2020

In de aandeelhoudersvergadering van 22 april 2021 is het financieel jaarverslag Twence Holding B.V. vastgesteld. De netto-omzet over 2020 bedroeg € 115,2 miljoen met een positief resultaat (na belastingen) van € 10,8 miljoen. Om jaarrekening technische redenen is dit resultaat in het jaarverslag gesplitst in het resultaat 2020 (€ 8,8 miljoen) en met terugwerkende kracht over het jaar 2019 (€ 2,0 miljoen). De invloeden van COVID-19 hebben zowel effect gehad op de financiële situatie als op de bedrijfsvoering. Door adequate maatregelen is de impact echter beperkt gebleven.

Jaarverslag nl

Meer huishoudelijk, minder bedrijfsafval
In 2020 passeerde 902.000 ton afval en biomassa de weegbruggen. Vanwege COVID-19 was de samenstelling van het afval in 2020 anders. Er is minder bedrijfsafval geleverd, terwijl de aanvoer van huishoudelijk afval toenam.

Duurzame partner voor grondstoffen en energie
In onze samenleving produceren we nog steeds veel afval. Afval waar we bij Twence iets mee kunnen. Wij zijn namelijk een afvalverwerker met een duurzame missie: al het afval en biomassa willen wij in de kringloop houden door er waardevolle grondstoffen en energie van te maken. Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan een circulaire economie en een duurzame samenleving en ondersteunen we aandeelhoudende gemeenten bij het realiseren van hun duurzaamheidsdoelstellingen.

Flinke stappen in regionale verduurzaming
In 2020 heeft Twence door het leveren van warmte en elektriciteit en het produceren van waardevolle grondstoffen uit afval flinke stappen gezet in deze regionale verduurzaming. Zo wordt samen met gemeenten en bedrijfsleven gewerkt aan een regionaal warmtenet waarmee uiteindelijk nog eens zo’n 100.000 woningen en bedrijven voorzien kunnen worden van duurzame warmte. Daarnaast heeft Twence 36.000 MWh elektriciteit geleverd aan de openbare voorzieningen in 10 gemeenten in Twente. Dit is vergelijkbaar met het energieverbruik van 12.850 huishoudens. De zonneparken leverden in 2020 nog eens groene stroom voor 5.500 huishoudens en dit aantal zal in de komende jaren alleen maar stijgen. De meest recente ontwikkeling is de bouw van de mestverwaardingsinstallatie in Zenderen waarmee 250.000 ton varkensmest verwerkt kan worden. Hiermee wordt groen gas voor 3.000 huishoudens geproduceerd en worden schaarse grondstoffen teruggewonnen: 100% kringlooplandbouw dus. Allemaal initiatieven die een belangrijke bijdrage leveren aan de Regionale Energie Strategie Twente (REST) en de duurzaamheidsambities van onze aandeelhoudende gemeenten.

In totaal werd in 2020 533 GWh duurzame warmte en 169 GWh duurzame elektriciteit geleverd. Dit is vergelijkbaar met het verbruik van 198.300 huishoudens.Marc Kapteijn: “Met alle aandeelhouders en partners hebben we hard gewerkt aan het creëren van een vruchtbare bodem. Een bodem waarop projecten een stevig fundament krijgen en nieuwe initiatieven het levenslicht zien. We groeien door en zullen op onderdelen oogsten waardoor we blijvend een bijdrage leveren aan een duurzame en circulaire samenleving in de toekomst.”

Bekijk hier het online publieksjaarverslag 2020
Download hier het publieksjaarverslag 2020
Download hier het financieel jaarverslag 2020