Twence boekt positief resultaat over 2021

In de aandeelhoudersvergadering van 21 april 2022 is het jaarverslag van Twence Holding B.V. vastgesteld. Twence heeft over 2021 een positief netto resultaat (na belastingen) geboekt van € 12,1 miljoen. De omzet van € 125 miljoen bestaat voor bijna 51% uit de opbrengst van grondstoffen en energie. Als gevolg van de strategische richting om uit afval meer grondstoffen terug te winnen en duurzame energie te produceren is dit percentage de afgelopen jaren toegenomen.

Afbeelding Jaarverslag NL

Van afval naar grondstoffen en energie
Twence wil een actieve bijdrage leveren aan de circulaire economie en energietransitie en heeft zich ten doel gesteld om zoveel mogelijk afval en biomassa in de kringloop te houden door er waardevolle grondstoffen en energie van te maken. Uit al het afval en biomassa dat de weegbruggen passeerde is 154.000 ton teruggewonnen, in de vorm van secundaire grondstoffen als metalen, bodemassen, en vloeibare CO2. Daarnaast is nog eens 28.800 ton compost en 15.000 ton biobrandstof geproduceerd. Verder is energie geproduceerd in de vorm van duurzame warmte en elektriciteit voor het verwarmen van huizen en gebouwen en voor het verduurzamen van productieprocessen. Dit komt overeen met het verbruik van 217.900 huishoudens. Tenslotte leveren de zonneparken van Twence ook nog eens duurzame elektriciteit voor 7.246 huishoudens.

Flinke stappen in verdere verduurzaming
In 2021 heeft Twence verdere invulling gegeven aan de ambitie om de (Eu)regio te verduurzamen. Concrete voorbeelden zijn de heropening van de Compostering- en Vergisting-installatie waar jaarlijks groente-, fruit- en tuinafval verwerkt wordt tot nieuwe grondstoffen en duurzame energie en de opening van zonnepark ’t Rikkerink in Ambt-Delden die groene stroom voor 4.350 huishoudens opwekt.

Daarnaast is gestart met de bouw van de mestverwaardingsinstallatie in Zenderen waar varkensmest verwerkt wordt tot waardevolle grondstoffen en energie. De installatie zal in de zomer van dit jaar operationeel zijn. Tevens zijn voorbereidingen getroffen voor warmtelevering aan Grolsch, waardoor de CO2-uitstoot van Grolsch met 72% vermindert. De eerste warmte zal eind dit jaar geleverd worden. Verder is ‘groen licht’ gegeven voor de bouw van een grootschalige CO2-afvang installatie die eind 2023 operationeel zal zijn. Tenslotte tekenden de gemeenten Borne, Enschede en Hengelo een intentieovereenkomst om een verkennend onderzoek uit te voeren voor een regionaal warmtenet waarmee woningen en bedrijven voorzien kunnen worden van duurzame warmte. Allemaal initiatieven die een belangrijke bijdrage leveren aan duurzaamheidsambities van onze aandeelhoudende gemeenten en de verduurzaming van de (Eu)regio.

Marc Kapteijn, algemeen directeur: “We hebben in de afgelopen jaren vooral gezaaid, 2022 en 2023 worden jaren waarin nog meer projecten tot bloei komen. Samen met de gemeenten, partners en andere stakeholders zullen we blijvend een bijdrage leveren aan een duurzame en circulaire samenleving in de toekomst.”