Twence gaat beperkte hoeveelheid Italiaans afval verwerken

Twence verwerkt restafval tot duurzame energie en nieuwe grondstoffen en levert daarmee een bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Om de flexibiliteit te waarborgen en te kunnen anticiperen op (onvoorziene) marktomstandigheden is het belangrijk om ervaring op te blijven doen met afval afkomstig buiten de (Eu)regio. Daarom stelt Twence capaciteit beschikbaar om een geringe hoeveelheid Italiaans afval te verwerken.


IT vlag

Italiaans afval
In Itali├ź is onvoldoende verwerkingscapaciteit beschikbaar en wordt nog veel afval gestort. Niet duurzaam natuurlijk. Voor Twence is het belangrijk om deze markt goed te verkennen. Door het verwerken van Italiaans afval waarborgen we niet alleen de continu├»teit van de bedrijfsvoering en de installaties maar dragen we door grensoverschrijdend te werken ook bij aan de Europese duurzaamheidsdoelen. In april zal Twence ervaring opdoen met de verwerking van een geringe hoeveelheid Italiaans afval.

Focus op (Eu)regio
We blijven de focus houden op de dienstverlening in de (Eu)regio en vasthouden aan onze strategie om een bijdrage te leveren aan de duurzame regionale energievoorziening en het produceren van meerwaarde grondstoffen uit afval en biomassa.