Twence gaat groen gas leveren aan de gemeenten Losser, Hof van Twente en Enschede

In de nieuwe mestverwaardingsinstallatie van Twence in Zenderen wordt varkensmest verwerkt tot nieuwe grondstoffen en groen gas. Een deel van dit groene gas zal vanaf 2023 geleverd worden aan de gemeenten Losser, Hof van Twente en Enschede. Een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheidsambities van zowel Twence als de gemeenten!

Groen gas

In september 2020 hebben Twence en 10 Twentse gemeenten, waaronder Losser, Hof van Twente en Enschede, een samenwerkingsovereenkomst getekend met als doel om verdere stappen te zetten in de verduurzaming van het energieverbruik. Twence directeur Marc Kapteijn: “Twence kan en wil samen met de aandeelhoudende gemeenten een actieve bijdrage leveren aan de regionale energietransitie. Het duurzaam opwekken van elektriciteit is hier een mooi voorbeeld van. Maar we hebben ons ook ten doel gesteld om in vijf jaar tijd minimaal 50% van het aardgasverbruik van de deelnemende 10 gemeenten als groen gas op te wekken. Met het winnen van deze aanbesteding vullen we een deel van de overeenkomst in en dragen we bij aan deze ambitie.”

Groen gas voor 525 huishoudens
De bouw van de mestverwaardingsinstallatie in Zenderen is bijna afgerond. Hier wordt jaarlijks 250.000 ton varkensmest verwerkt tot nieuwe grondstoffen en groen gas. Maar hoe ontstaat groen gas? Door vergisting van de uit de regio afkomstige varkensmest ontstaat biogas. Dit biogas wordt in een reinigingsproces omgezet naar groen gas. Het goedgekeurde groen gas wordt vervolgens ingevoerd op het regionale aardgasnet.

De drie gemeentes vragen samen een volume van 875.000 m3, gelijk aan het jaarverbruik van 525 huishoudens en zo’n 18% van het totaal beschikbare groene gas in Zenderen.