Twence voldoet bovengemiddeld aan de landelijke norm (PSO) op het gebied van sociaal ondernemen

Onlangs hebben wij Trede 1 bereikt op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en daar zijn wij trots op! De PSO is het wetenschappelijk onderbouwd meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Twence op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

PSO Nederland beeldmerk Trede 1

Sociaal ondernemerschap
De Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO) meet en certificeert de mate van sociaal ondernemerschap van een organisatie op vier verschillende niveaus: aspirant-status, trede 1, trede 2 en trede 3. Elke trede geeft aan in hoeverre een organisatie bijdraagt aan de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe hoger het niveau, hoe meer de organisatie investeert in sociaal ondernemen.

Bovengemiddeld
Twence is bij de meting gecertificeerd op Trede 1. Dat betekent dat we bovengemiddeld presteren als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Om gecertificeerd te worden op een bepaald niveau, moet een organisatie aantonen dat zij voldoet aan de gestelde criteria. Deze criteria omvatten onder andere:

  • creëren van arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
  • bieden van passende begeleiding en ontwikkelingsmogelijkheden;
  • samenwerken met andere partijen om sociaal ondernemerschap te bevorderen.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.pso-Nederland.nl.