Uitspraak Raad van State: vliegas mag naar Duitse zoutmijnen

Op de valreep van 2018 kwam de uitspraak van de Raad van State dat het toepassen van vliegassen voor de stabilisatie van zoutmijnen een nuttige toepassing is en export toegestaan is. Voor Twence is dit een belangrijke uitspraak. De mogelijkheden voor toepassing of opwerking van vliegassen zijn beperkt. Een exportverbod kan voor verstoring van het productieproces zorgen. Wij zijn dan ook erg blij met deze uitspraak die definitief is en waarop geen hoger beroep mogelijk is.

Vliegas

Stabilisatie zoutmijnen
Een groot deel van onze vliegassen transporteren wij naar Duitse zoutmijnen waar het gebruikt wordt voor de stabilisatie van deze oude ondergrondse mijnen. Dit om te voorkomen dat er bij de mijnen verzakkingen aan de oppervlakte plaatsvinden. De Duitse overheid heeft de eigenaren van de mijnen verplicht de mijnen te stabiliseren, het gebruik van vliegassen wordt hierbij als nuttige toepassing gezien.

Exportbeschikking
In 2016 heeft het Europese Hof van Justitie uitgesproken dat het toepassen van gevaarlijk afval of niet inert afval, voor het opvullen van een steengroeve in Italiƫ geen nuttige toepassing is. Op basis van deze uitspraak heeft het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat in Nederland besloten dat het vullen van zoutmijnen met vliegassen ook geen nuttige toepassing is. Het Ministerie heeft vervolgens geen exportbeschikkingen meer afgegeven voor de toepassing van vliegas in Duitse zoutmijnen. Twence heeft samen met andere afvalenergiecentrales een rechtszaak aangespannen tegen dit besluit.