Vergunningaanvraag CCU project (CO2 afvang en hergebruik) ingediend

Twence levert als koploper in de branche een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen van zijn regionale aandeelhouders. Het CCU project is een van de strategische projecten waarmee hier invulling aan gegeven wordt, het op grote schaal afvangen van CO2 en hergebruiken in allerlei nuttige toepassingen. Afvalstoffen worden hiermee grondstoffen en kringlopen worden gesloten. Op 18 maart is een nieuwe mijlpaal bereikt in dit project met het indienen van de vergunningsaanvraag voor fase 1. Het gaat hier om aanvragen voor een omgevingsvergunning en een vergunning in het kader van Wet natuurbescherming.

CCU

Sinds 2014 heeft Twence ervaring met de methodiek van het afvangen en hergebruiken van CO2; via een innovatieve pilotinstallatie wordt dit op kleine schaal toegepast en wordt CO2 omgezet naar natriumbicarbonaat voor eigen gebruik (voor het reinigen van rookgassen). Met het CCU project dat in 2017 is gestart zet Twence een baanbrekende volgende stap om op te schalen. Het plan is dat er binnen drie jaar een installatie wordt gebouwd en in bedrijf genomen voor het afvangen van 100.000 ton CO2 uit de rookgassen van een van de verbrandingslijnen. Deze CO2 wordt vervolgens beschikbaar gemaakt voor hergebruik binnen Twence en daarbuiten, zoals in de tuinbouw, voor de productie van mierenzuur (energiedrager) of bouwmaterialen. Met het indienen van deze vergunningsaanvraag is een belangrijke stap gezet in de realisatie van dit project.