Voor elke buurt in Hengelo een eigen plan

‘’Wanneer en hoe kan mijn woning het beste van het aardgas af?’’. Op zo’n individuele vraag kan Remko Cremers, projectleider Warmtetransitie van de gemeente Hengelo, natuurlijk geen exact antwoord geven. Maar in het Warmteprogramma, dat op 19 april met een ruime meerderheid is aangenomen door de gemeenteraad, is wel per buurt te zien wat het meest logische technische alternatief is. Het RWT speelt daarin een belangrijke rol.

Foto Remko in Nijverheid 1

Maar liefst 63 verschillende buurten in de gemeente Hengelo zijn in kaart gebracht in het plan. ‘We hebben voor al die buurten en dorpen gekeken wat daar het beste alternatief kan zijn voor aardgas voor koken en verwarmen. Dat hangt onder andere af van de mate waarin de huizen geïsoleerd zijn. In vooroorlogse woningen moet je eerst flink isoleren voordat laag temperatuur verwarming, door bijvoorbeeld een warmtepomp, een alternatief zou zijn’.

Het RWT komt voor een groot deel van de buurten als een goede optie uit de bus. ‘We hebben veel oude wijken. Het is bijna geen doen voor de corporaties om die zo snel allemaal te isoleren. Als er warmte binnenkomt via het warmtenet kan je dat isoleren in fases aanpakken’. Cremers verwacht dat voor minstens 60 procent van de Hengelose woningen daarom aansluiten op een warmtenet de meest logische stap is. Ook staat in het Warmteprogramma beschreven wanneer welke buurt van het aardgas af zou kunnen: voor 2030, tussen 2030 en 2040 of daarna. ‘Je moet het zien als een kapstok met 63 haakjes, waarin we nu per wijk en dorp een buurtaanpak kunnen maken. De gemeente gaat bewoners faciliteren met het meest logische alternatief’.

En als particuliere woningbezitters dat nou niet zien zitten? ‘Dat kan natuurlijk. Mensen hebben keuzevrijheid. Maar als er te weinig animo voor het RWT is in een wijk, kan het zijn dat het voor het consortium niet rendabel is het warmtenet daar naar toe aan te leggen. Bij huizen die ver van de bebouwing afliggen in het buitengebied is dat sowieso het geval, daar zou bijvoorbeeld groen gas een alternatief kunnen zijn’.

Cremers verwacht dat veel huizenbezitters juist blij zijn als het RWT wel bij hen in de wijk komt. ‘Je kunt dan gewoon je radiatoren houden en het geeft in je huis amper werk. En je kan dus op je gemak je huis isoleren, zonder tijdsdruk. Want dat is, ook uit het oogpunt van besparing, natuurlijk altijd een goed idee’.

De Hengelose wijk Nijverheid is de eerste die, als alles doorgaat, overgaat op warmte van het RWT. ‘Dat is de eerste wijk waar we nu een uitvoeringsplan voor gaan maken. Een logische wijk omdat er veel vooroorlogse woningen staan met een ongunstig energielabel door de matige isolatie. Welbions heeft daar ook veel huurwoningen. Officieel valt ’t Genseler, een veel jongere wijk met meer particulier woningbezit, ook onder dit gebied, maar als daar te weinig deelname is kan het zijn dat aanleg van RWT daar niet rendabel is’.

Ook benieuwd hoe elke wijk in Hengelo straks het beste van het gas af kan? Kijk op www.hengelo.nl/aardgasvrij