Werkbezoek van EZK, Certiq en RVO aan Twence

Op vrijdag 5 april ontvingen wij een delegatie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en CertiQ. Het bezoek aan Twence vond op verzoek van deze organisaties plaats vanwege de combinatie aan duurzame oplossingen en ambities die Twence heeft om de regio verder te verduurzamen.

Werkbezoek EZK

Twence heeft aangegeven dat een goede aansluiting van wet- en regelgeving en (stimulerings-)maatregelen noodzakelijk zijn voor Twence om met nieuwe installaties in te kunnen spelen op de toekomstige markt- en technologie-ontwikkelingen. Naast een presentatie over de plannen ontwikkelingen en toekomstvisie van Twence stond een rondleiding over het terrein en in de installaties op het programma. Ook mocht een bezoek aan het jongste onderdeel van Twence, Empyro, niet ontbreken. Al met al een geslaagde interessante middag voor alle partijen.