Wij zijn voorbereid op eventuele broeibranden

Bij het opslaan van afval kan het ontstaan van broei nooit helemaal voorkomen worden. Een klein stukje glas kan al zorgen voor broei. Twence zet vol in op het beperken van het risico op broei, snelle signalering en een adequate brandbestrijding. Het afgelopen jaar is een set aan aanvullende maatregelen doorgevoerd. Deze maatregelen zijn effectief gebleken. De afgelopen broeibranden waren kleine branden die snel onder controle waren.

Twence landschap

In afstemming met de provincie Overijssel en veiligheidsregio Twente zijn de volgende aanvullende maatregelen vastgesteld:

  • de omvang van de depots is verkleind en voorzien van bredere brandgangen om het overslaan van brand te voorkomen, ook bij extreme droogte en wind;
  • het balen van afvalstoffen reduceert de kans op broei. We werken gefaseerd toe naar een situatie waarbij er alleen nog gebaald materiaal in tijdelijke opslag ligt.
  • de installatie van warmtecamera`s om broei vroegtijdig te signaleren;
  • de inhuur van professionele brandwachten voor inspectierondes en ondersteuning bij blusactiviteiten;
  • de aanleg van extra waterbassins om bluswater snel beschikbaar te hebben;
  • de aanschaf van een eigen blusvoertuig en training van het personeel;
  • reductie van de hoeveelheid opgeslagen materiaal.

Het voorkomen van broeibranden is niet mogelijk, het vroegtijdig signaleren en effectief bestrijden wel.