Zaterdag 26 maart gratis compost

Jaarlijks wordt door gft-verwerkers en inzamelaars in samenwerking met gemeenten de Landelijke Compostdag georganiseerd. Ook dit jaar gaan we dit weer organiseren en wel op zaterdag 26 maart 2022.

Gft metlogo nieuw


Een vruchtbare samenwerking
Tijdens de Landelijke Compostdag delen Twente Milieu en Twence al jaren in bijna alle Twentse gemeenten en de gemeente Berkelland gratis compost uit. De jaarlijkse campagne is een begrip geworden: de inwoners waarderen de campagne en kijken uit naar de gratis compost. Het is een echt bedankje voor het goed gescheiden aanleveren van het gft/gfe-afval. Want alleen doordat inwoners hun gft/gfe goed scheiden, kunnen we compost van goede kwaliteit maken. De volgende gemeenten nemen deel:

EnschedeWierdenLosser
HengeloBorneDinkelland
AlmeloTubbergenHellendoorn
OldenzaalHaaksbergenRijssen-Holten
Berkelland

Uitgifte gratis compostzakken
De uitgifte van gratis compostzakken van 20 liter vindt plaats bij de uitgiftepunten op zaterdag 26 maart. De exacte locaties, openingstijden en voorwaarden staan vermeld op de websites van Twence (www.twence.nl/gftiseengoedidee), Twente Milieu (www.twentemilieu.nl/compostdag), de deelnemende gemeenten en in de gemeentelijke advertenties in huis-aan-huisbladen. De actie geldt zolang de voorraad strekt. Op=op.

Communicatiecampagne ‘het scheiden van gft is een goed idee’
In de aanloop naar de Landelijke Compostdag hebben Twence en Twente Milieu de campagne ‘Het scheiden van GFT is een goed idee’ ontwikkeld en uitgerold onder alle deelnemende gemeenten. Doel van deze campagne is inwoners nog bekender te maken met wat wel/ niet in het gft-afval mag en ook te laten zien wat er met het ingezamelde gft gebeurt.

Waarom is het scheiden van gft/gfe een goed idee?
Er verdwijnt nog steeds veel groente-, fruit- en tuinafval/etensresten in het restafval. Dit restafval komt in de verbrandingsoven terecht. Zonde! Want er zitten een heleboel bruikbare grondstoffen in. Door het gft-afval goed te scheiden, help je mee aan een circulaire afvalverwerking. Het scheiden van gft-afval heeft nóg een voordeel. Het is voor gemeenten goedkoper om het gescheiden aan te leveren. En dat scheelt inwoners weer gemeentebelasting. Goed voor de portemonnee en goed voor het milieu dus!